На головну сторінку

Звіт. Інформація керівництву ВАТ за наслідками проведення аудиту. Автор невідомий

1.1. Короткі відомості про Аудитора
1.2. Відомості про економічного суб'єкта, що перевіряється
1.3. Методика проведення аудиту
2.1. Система бухгалтерського обліку
2.2. Система внутрішнього контролю
2.3.1. Аудит основних засобів
2.3.1.1.  Невідповідність даних звітності і бухгалтерського обліку
2.3.2.1.  Оформлення документів
2.3.2.1.  Амортизація основних засобів
2.3.2. Аудит прибуткових вкладень в матеріальні цінності
2.3.3. Аудит нематеріальних активів
2.3.4. Аудит незавершеного будівництва
2.3.4.1. Будівництво адміністративної будівлі
2.4. Аудит виробничих запасів
2.4.1.  Невідповідність даних звітності і бухгалтерського обліку
2.4.2.  Оформлення документів
2.4.3. Класифікація активів
2.4.4.  Оформлення путніх листів
2.4.5.  Облік спецодягу
2.5.1 Аудит витрат для цілей бухгалтерського обліку і незавершеного виробництва
2.5.1.1. Витрати в незавершеному виробництві.
2.5.1.2.  Формування витрат по видах діяльності
2.5.1.3.  Витрати по будівництву адміністративної будівлі
2.5.1.4.  Установка програм ЕОМ
2.5.1.5.  Облік загальногосподарських витрат
2.5.1.6.  Розподіл витрат
2.5.1.7.  Облік придбаної літератури
2.5.1.8.  Витрати на випуск цінних паперів
2.5.2. Аудит витрат майбутніх періодів
2.5.2.1.  Списання на витрати
2.6. Аудит готової продукції і товарів
2.7.1. Аудит грошових коштів
2.7.1.1. Оформлення документів
2.7.2. Аудит фінансових вкладень
2.8.1. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками, дебіторами і кредиторами
2.8.1.1. Розрахунки з персоналом по інших операціях
2.8.1.2. Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами
2.8.1.3. Розрахунки по отриманих кредитах
2.8.1.4. Оформлення первинних документів.
2.8.1.5. Тимчасова визначеність фактів господарської діяльності.
2.8.1.6. Розрахунки з принципалом.
2.8.2. Аудит розрахунків по оплаті праці
2.8.2.1  Розрахунок відпускних
2.8.2.2  Розрахунок по лікарняних листах.
2.8.2.3  Інші нарахування
2.8.2.4  Оформлення документів
2.8.2.5  Віддзеркалення в обліку
2.8.3. Аудит розрахунків з підзвітними особами
2.8.3.1. Оформлення документів і віддзеркалення в обліку
2.8.4. Аудит розрахунків із засновниками
2.8.5. Аудит розрахунків по претензіях і відшкодуванні матеріального збитку
2.10. Аудит формування фінансових результатів і розподілу прибули
2.11. Аудит розрахунків по податку на прибуток
2.11.1. Застосування ПБУ 18/02.
2.12. Аудит забалансових рахунків
2.12.1. Забалансовий облік основних засобів вартістю  до 10000 рублів
2.12.1. Облік орендованих основних засобів
2.13.1. Аудит податку на прибуток
2.13.1.1. Компенсація за використання особистого транспорту
2.13.2. Аудит податку на додану вартість
2.13.2.1. Виписка рахунків-фактур.
2.13.2.2. Нарахування ПДВ.
2.13.2.3.  Невідповідність  даних БУ, книг покупок  і декларації по ПДВ.
2.13.2.4. Оформлення журналів отриманих рахунків фактур, рахунків фактур
2.13.3. Аудит єдиного соціального податку
2.13.3.1. Віддзеркалення нарахувань в обліку
2.13.3.2. Формування податкової бази
2.13.4.1. Матеріальна вигода
2.13.5. Аудит податку на майно
2.13.5.1. Авансовий платіж за 1 квартал
2.13.6.1. Внески у ФСС на обов'язкове страхування від НС
2.13.6.2.  Аудит транспортного податку
2.13.6.2.1. Числення кол-ва місяців користування
2.15. Перевірка відповідності бухгалтерській звітності вимогам чинного законодавства