На головну сторінку

Список сокращений. Источники

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. ИСТОЧНИКИ

Геродот - Геродот. История в девяти книгах / Пер. Г. А. Стратановского (Памятники исторической мисли). Л., 1972

Т. И.- Прокопий Кесарийский. Тайная история/ Пер. С. П. Кондратьева//ВДИ. 1938. № 4. С. 273-360

AASS - Acta Sanctorum. Antwerpen; Bruxelles

Agath.- Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque/Rec. R. Keydell//CFHB. B., 1967

Amm. Marc.- Ammianus Marcellinus. Повторний ром gestarum libriqui supersunt/Reз. С. U. Clark. B., 1910-1915

B.G.- De Опуси Bello Gothico // Procopii Caesariensis Onmia/Rec. J. Haury, G. Wirth. Lipsiae, 1963. Vol. 2

B.P.- De Rec Omnia / Опусів Bello Persico // Procopii Caesariensis. J. Haury, G. Wirth. Lipsiae, 1962. Vol. l. P. 1-304

B.V.- De Rec Omnia / Опусів Bello Vandalico // Procopii Caesariensis. J. Haury, G. Wirth. Lipsiae, 1962. Vol. l. P. 305-552

Candid.- Candidi Fragmenta//FHG. T. 4.

Compendium Cedr.- Georgius Cedrenus Ioannis Scylitzae Ope historiarum / ab I. Bekkero. Bonnae, 1838. Vol. l

CFHB - Збірник Fontium Historiae Byzantinae

CIL - Codex Inscriptionum Latinarum

C.J.- Збірника Iustinianus / Ed. Збірник P. Krьger // Iuris Civilis. B., 1954. Vol. 2

Chron. Rec Pasch.- Chronicon Paschale /. L. Dindorf. Bonnae, 1832. Vol. l.

Coripp.- Corippus. Iohannidos seu de bellis Libycis libri VIII/Ed. J. Partsch//MGH. AA. 1897. Codex T.3

C.Th.- Theodosianus / Ed. Th. Mommsen. 1905

De aed.- De Rec Omnia / Опусів aedificiis/Procopii Caesariensis. J. Haury, G. Wirth. Lipsiae, 1964, Vol.. 4

De cer.- Constantini Porphyrogeniti De duo//Rec cerimoniis aulae byzantinae libri. I. I. Reiskii. Bonnae, 1929

Dion. Hal.- Dionysii Halicarnassensis Antiquitatum romanorum quae supersunt / Ed. C. Jacoby. Lpz. 1885-1925. Vol. 1-5

Euagr.- Euagrius. Ecclesiastical Історія/Ed. J. Bidez і L. Parmentier. L., 1898

Ex. de бісеня iussu історій ins.- Excerpta. Constantini Porphyrogeniti Vol. 3: Excerpta de insidiis. B., 1905

FHG - Fragmenta historicorum graecorum / Ed. C: Mьller. Michaelis Glycae Annales/Rec. I. Bekkerus. Bonnae, 1836

H.a.- Historia arcana//Procopii Caesariensia Rec Omnia / Опусів. J. Haury, G. Wirth. Lipsiae, 1963. VoL 3.

Rec Herod.- Herodoti Historiae /. С. Hude. Oxonii, 1912. Vol. 1-2

HGM - Historici graeci minores. Lipsiae, 1871.

Історія H.W.- Воєн // Procopius з Англійським перекладом/Ed. H. B. Dewing. Кембрідж (Маса.), 1954 (Vol. 1); 1916 (Vol. 2)

Hydat. Chron.- Hydatius Lemicensis. Chronicon / Ed. Th. Mommsen//MGH. AA. 1894. T. 11.

Ioan. Ant.- Ioannis Antiocheni Fragmenta / Ed. C. Mьller//FHG. 1851, 1870. Vol. 4, 5 Ioan. Lyd.- Ioannis Lydi De populi magistratibus Romani libri tres/Ed. R. Wuensch, Lipsiae, 1903

Iord. Get.- Iordanis Getica / Ed. Th. Mommsen // MGH. AA. 1882. T. 5

Iord. Rom.- Iordanis Romana / Ed. Th. Mommsen // MGH. AA. T. 5.

Містифікувати. Styl.- Joshua Stylite. Хроніка, Скомпонована в Старосірійському A. D. 507. Кембрідж, 1882

Malal.- Ioannis Malalae Chronographia / Rec. L. Dindorf. Bonnae, 1831

Marcel. Com.- Marcellini Comiti Chronicon // MGH. AA. T. 9. Vol. 2. Fasc. 1

Menandr.- Menandri Protectoris Fragmenta // HGM. Vol. 2

MGH. AA - Monumenta Germaniae Historica. Auctores antiquissimi. Hannover; Берлін.

Nic. Chon.- Nicetae Choniatae Historia / Ed. I. Bekker. Bonnae, 1835

Nцldeke-Tabari - Tabari. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden / Ьbers. von Th. Nцldeke. Лейденський, 1879.

Nov.- Novellae / Ed. R. Scholl, Збірник G. Kroll // Iuris Civilis. B., 1954. Vol. 3.

Nov. Marc.- Marcian. Novellae/Ed. P. Meyer, Th. Mommsen. B., 1905

PG - J.-P. Migne. Patrologiae cursus completus. Серія graeca. Fragmenta // FHG. P., 1851. Секретна Історія //T. 4

S.H.- Procopius.../ Ed. H. B. Dewing. L., 1935. Vol. 6

Sidon. Apoll.- Sidonii Apollinaris Carmina / Ed. C. Lьtjohann // MGH. AA. 1887. T. 8

Strab.- Strabonis Geographia / Hrsg. von W. Aly. Бонн, 1868-1972. Vol. 1-2.

Synes. De regno - Synesii Cyrenensis De regno // Synesii Cyrenensis Hymni et opuscula / Ed. N. Terzaghi. Цигани, 1944

Theoph.- Theophanis Chronographia / Rec. С. de Грубіян. Lipsiae, 1883. Vol. l

Theoph. Sym.- Theophylacti Simocattae Historiae / Ed. Грубіян C. De. Lipsiae, 1887

Переможець de Стислий нарис - Переможець Vitensis Historia persecutionis Africanae Provinciae /Ed. C. Helm// MGH. AA. 1879. T. 3

W. I, III, IV- Prokop. Werke / Ed. O. Veh. Mьnchen, 1961. Bd. l, 3, 4.

Ритор Zach.- Zacharias. Умирати sogenannte Kirchengeschichte / Ed. K. Ahrens, G. Krьger. Lpz., 1889.

СПРАВОЧНИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

АДСВ - Античная древность и средние века. Свердловск

ВВ - Византийский временник. Москва

ВДИ - Вестник древней исторії. Москва

Byz.- Byzantion. Bruxelles

BZ - Byzantinische Zeitschrift. Mьnchen

DOP - Папери Дубів Dumbarton. Вашингтон

GBBS- Грецьке, Римське і Byzantine Вивчення. Durham

JЦBG - Jahrbuch der цsterreichischen byzantinischen Gesellschaft. Graz; Kцln.

PLRE. I.- Jones A. B. M., Martindale J. R; Morris J. The Prosopography Пізнішої Римської Імперії. Кембрідж, 1971. Vol. 1.

PLRE. II - Martindale J. R. The Prosopography Пізнішої Римської Імперії. Кембрідж, 1980. Vol. 2

БУТИ - Pauly - Wissowa - Kroll - Mittelbaus. Realencyclopдdie der classischen Altertumwissenschaft. Stuttgart

1.1. Поняття «законно встановлені податки і збори» як критерій визначення меж компетенції Уряду РФ в фінансовій сфері: До введення в дії частини першої Податкового кодексу РФ, в якій з'явилося поняття податку, в цілому ряді своїх рішень Конституційний Суд РФ визначив основні підходи до вирішення питання про поняття законно встановленого податку і сформулював його критерії: податковий платіж являє собою засновану на законі грошову форму відчуження власності з метою забезпечення витрат публічної влади, ...
Розділ XXIX.: Розділ XXIX. Прибуття св. хреста в св. Ієрусалім. Розмежування меж обох государів. Прийняття Езром собору халкедонского, з примусу Мжежа Гнуні. Намір Мжежа з Ростомом проти аспета Вараз-Тироца; клятва до нього царя; хід його у палац і почесті; злий намір Аталаріка разом з князьями проти батька; викриття їх наміру і смерть їх; посилання Вараз-Тироца; хоробрість Давида Сааруні; він роби...
Суннизм і шиизм: У ісламі існують дві основних течії - суннизм і шиизм. Вони розходяться в питаннях спадкоємності духовної влади. Суннизм базується на Корані і Сунне (діяння, вчинки і слова Мухаммеда) і визнає принцип виборності халифов (наступників Мухаммеда). Шиизм спирається на Коран і хадиси (перекази), належні Алі і його нащадкам. Али - четвертий халіф, чоловік дочки Мухаммеда Фатіми. Шиизм визна...
«Ефект Веблена»: У теорії «дозвільного класу», судячи за змістом однойменної книги Т. Веблена, відношення цього «заможного невиробничого» класу до економічного процесу характеризується як відношення «користолюбства, а не виробництва, експлуатації, а не корисності». Цей клас, по Веблену, віддає «перевагу звичаям світу бізнесу», чому склався «під направляючою і виборчою дією законів хижацтва або парази...
5.4.4. Стратегія розподілу: Найбільш важлива програма маркетингу називається «Заміни компьютерна новий». За її виконання буде відповідати Сергій Пуговкин. Бюджет рівний 1 000000 крб. Завершення програми намічене на 15мая. Ця програма направлена на формування підвищеного попиту на сучасні моделі комп'ютерів. Критеріями успіху є об'єми продажу. Друга за важливістю програма маркетингу називається «Захистися від при...