На головну сторінку

7. Фінансовий план реалізації програми,

ОБ'ЄМИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСІВ

Фінансування програмних заходів передбачається здійснювати в основному за рахунок власних коштів підприємств транспорту, використання ними кредитів державних і комерційних банків, емісії цінних паперів і залучення іноземних інвестицій, а також коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень і федерального бюджету.

Загальний розмір необхідних витрат на реалізацію заходів щодо модернізації транспортної системи Російської Федерації в період 2002-2010годов складає в цінах 2001года 4646,3млрд. рублів. Найбільших витрат зажадає реалізація підпрограм "Автомобільні дороги" (2077,9 млрд. рублів), "Залізничний транспорт" (1540,3 млрд. рублів), "Морський транспорт" (369,0 млрд. рублів) і "Цивільна авіація" (409,7 млрд. рублів).

Фінансування витрат з федерального бюджету передбачається в розмірі 882,5 млрд. рублів (19процентов), в тому числі на "Автомобільні дороги" 857,7 млрд. рублів і на інші підпрограми - 24,8 млрд. рублів, з бюджетів суб'єктів Російської Федерації - 1385,8 млрд. рублів (29,8 відсотків), з позабюджетних джерел - 2375,0 млрд. рублів (51,2 відсотки).

У умовах обмеженості державних фінансових ресурсів передбачається додаткове використання позабюджетних коштів зацікавлених господарюючих суб'єктів всіх форм власності.

У складі коштів з позабюджетних джерел власні кошти підприємств становлять 2022,0 млрд. рублів (85,0 відсотків), залучені кошти - 356,0 млрд. рублів (15,0 відсотків).

За цільовим призначенням загальна потреба в ресурсному забезпеченні розподіляється таким чином: капітальні вкладення на реалізацію інвестиційних проектів - 3969,9 млрд. рублів (або 85,4 відсотки загальних витрат по Програмі), витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи - 19,3 млрд. рублів (0,41 відсотки), витрати на інші потреби - 657,2 млрд. рублів (14,1 відсотки).

У складі капітальних вкладень найбільш істотні витрати на модернізацію матеріально-технічної бази залізничного (1525,0 млрд. рублів), морського (366,4 млрд. рублів) і повітряного транспорту (406,8 млрд. рублів), а також дорожнього господарства (1445млрд.)( рублів).

У складі витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи переважають витрати на дослідження з проблем модернізації залізничного (15,2 млрд. рублів) і повітряного транспорту (936,8 млн. рублів), дорожнього господарства (1,5 млрд. рублів), а також з проблем формування міжнародних транспортних коридорів на території Російській Федерації (577 млн. рублів).

Найбільш істотними в складі витрат на інші потреби є витрати по підпрограмах "Автомобільні дороги" (631,4 млрд. рублів), "Цивільна авіація" (1,96 млрд. рублів) і "Морський транспорт" (2,4 млрд. рублів).

У 2002году загальні витрати на реалізацію Програми повинні становити 380,8 млрд. рублів, в тому числі з федерального бюджету - 61,4 млрд. рублів. З коштів федерального бюджету на підпрограму "Автомобільні дороги" повинне бути витрачене 59,6 млрд. рублів і на інші підпрограми - 1,8 млрд. рублів (з них інвестиції - 1,6 млрд. рублів).

Витрати з бюджетних джерел на реалізацію підпрограми "Автомобільні дороги" становлять 97,2 відсотків від загальної суми бюджетних витрат. Частка федерального бюджету становить 41,3 відсотків, частка бюджетів суб'єктів Федерації - 57,2 відсотків від загальної суми витрат.

Кошти федерального бюджету в основному будуть виділятися на реалізацію наступних програмних заходів:

будівництво, реконструкція, ремонт і зміст федеральних автошляхів;

надання субвенцій і субсидій на будівництво і реконструкцію територіальних автошляхів;

реконструкція, будівництво і експлуатація об'єктів, що знаходяться в державній власності, що забезпечують безпеку функціонування транспортних систем;

реконструкція і будівництво аеропортів федерального значення;

реконструкція, будівництво і експлуатація внутрішніх водних шляхів і гидросооружений на них;

субсидування частини процентної ставки по кредитах на придбання нових і модернізацію діючих повітряних судів, споруду нових морських і річкових судів на вітчизняних верф'ях;

проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, пов'язаних з реалізацією Програми і що мають загальнодержавну значущість.

Частка федерального бюджету в фінансуванні розвитку федеральних доріг становить 99,9 відсотки (331,5 млрд. рублів), розвитку територіальних доріг - 33,2 відсотки (266,9 млрд. рублів), ремонту і змісту федеральних доріг - 100процентов (311,5 млрд. рублів), ремонту територіальних доріг - 1,2 відсотків (6млрд.)( рублів).

Об'єм витрат федерального бюджету на дорожнє будівництво визначений виходячи з уточнених показників проекту федерального бюджету на 2002 рік і основних показників перспективного фінансового плану на період до 2004 року. У таблицях ресурсного забезпечення додатково показані розрахункові оцінки (в дужках) мінімальних потреб.

Державна підтримка цивільної авіації здійснюється в формі інвестицій, що виділяються на розвиток об'єктів наземної інфраструктури, що знаходяться в федеральній власності (1,0 млрд. рублів), і забезпечення безпечного функціонування цивільної авіації (0,39 млрд. рублів), а також в формі субсидування частини процентної ставки по кредитах на модернізацію повітряних судів (0,8 млрд. рублів). Крім того, передбачається субсидування частини процентної ставки кредитів на придбання нових повітряних судів вітчизняного виробництва з використанням механізму лізингу і надання державних гарантій в розмірі 30млрд. рублів за контрактами на придбання нових повітряних судів вітчизняного виробництва.

Федеральна підтримка морського транспорту полягає в інвестиціях, що виділяються на закупівлю морських судів транспортного і допоміжного флоту (2,2 млрд. рублів), розвиток морських портів (1,2 млрд. рублів), будівництво і реконструкцію об'єктів морського транспорту, що знаходяться в сфері державної відповідальності (0,5 млрд. рублів), а також в субсидуванні змісту ледокольного і допоміжного флоту (21,2 млрд. рублів) і частини процентної ставки по банківських кредитах при будівництві судів на вітчизняних верф'ях (2,4 млрд. рублів).

Федеральна підтримка внутрішнього водного транспорту передбачається у вигляді субсидування частини процентної ставки по банківських кредитах при будівництві судів на вітчизняних верф'ях (1,8 млрд. рублів).

Кошти федерального бюджету беруть участь в пайовому фінансуванні заходів щодо відновлення стійкості напірного фронту і експлуатаційної надійності гідротехнічних споруд (4,0 млрд. крб.), будівництва і модернізації екологічного і технічного флоту (1,0 млрд. крб.), створення інформаційних систем для забезпечення безпеки судноплавства (0,2 млрд. крб.), розвитку соціальної сфери і кадрового забезпечення (0,2 млрд. крб.), реконструкції лімітуючого транзитне судноплавство гідровузлів в складі МТК «Північ-Південь» (0,1 млрд. крб.), а також прямують на впровадження електронних карт (0,3 млрд. крб.) і підйом затонулих і кинутих судів (0,4 млрд. крб.).

Федеральна підтримка реформування пасажирського транспорту загального користування направлена переважно на оновлення і поповнення парків міських і приміських автобусів, тролейбусів, трамваїв і вагонів метрополітенів (0,41 млрд. рублів), а також на субсидування частини процентної ставки по кредитах на придбання нового жвавого складу громадського пасажирського транспорту (1,7 млрд. рублів).

Кошти з бюджетів суб'єктів Федерації передбачається використати в основному на розвиток (536,4 млрд. рублів), а також зміст і ремонт територіальних автошляхів (653,1 млрд. рублів) і модернізацію парків міських і приміських пасажирських транспортних засобів (84,6 млрд. рублів).

Переважно за рахунок коштів власних джерел підприємств транспорту фінансуються підпрограми "Залізничний транспорт" (85,8 відсотків від загального об'єму фінансування підпрограми), "Єдина система організації повітряного руху (99,9 відсотків), "Морський транспорт" (98,3 відсотків), "Внутрішній водний транспорт" (96,3 відсотків).

Фінансування основної частини заходів щодо інформатизації транспорту передбачене в складі підпрограм по видах транспорту. У підпрограму "Інформатизація" включені лише заходи міжгалузевого характеру, на їх здійснення буде потрібний 3,1 млрд. рублів.

Кошти на інвестиції по заходах, направлених на формування системи міжнародних транспортних коридорів, передбачені в підпрограмах по видах транспорту. У підпрограмі "Міжнародні транспортні коридори" ці витрати показані повторно, з метою оцінити загальні витрати на формування міжнародних транспортних коридорів, що проходять по території Російській Федерації. При розрахунку витрат по Програмі загалом ці витрати повторно не враховуються.

Частка витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи загалом по Програмі становить 0,41 відсотки. Найбільш високої вона є в підпрограмах "Єдина система організації повітряного руху" (1,84 відсотки) і "Залізничний транспорт" (1процент).

Фінансування витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по Програмі в розмірі 19,3 млрд. рублів передбачається здійснювати в основному за рахунок власних коштів підприємств транспорту (16,7 млрд. рублів), при цьому за рахунок власних коштів підприємств залізничного транспорту буде профінансовано 15,17 млрд. рублів і цивільної авіації (включаючи організацію повітряного руху) - 1,2 млрд. рублів. Частка власних коштів в джерелах фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт складає по Програмі в цілому 86,3 відсотки, коштів федерального бюджету 13,2 відсотка (2,6 млрд. рублів).

Найбільш значні витрати федерального бюджету на проведення науково-дослідних і конструкторських робіт передбачаються по підпрограмах "Автомобільні дороги", "Міжнародні транспортні коридори", "Цивільна авіація", "Внутрішні водні шляхи", "Реформування пасажирського транспорту загального користування" і "Безпека дорожнього руху".

На фінансування наукового супроводу реалізації Програми загалом передбачається 49 млн. крб. з коштів федерального бюджету.

Фінансування витрат на управління реалізацією Програми загалом буде здійснюватися з коштів федерального бюджету і становитиме 171 млн. рублів.

Таблиця 7.1.

Загальні витрати на реалізацію Програми*

(млрд. рублів в цінах 2001 року)

Найменування заходів, джерела фінансування Загальний об'єм фінансування

2002-2010 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2010 роки

Програма загалом **

Всього по Програмі 4646,3 380,8 437,3 469,9 514,7 2843,6

в тому числі:

федеральний бюджет 882,5 61,4 70,3 79,1 87,9 583,9

бюджети суб'єктів Російської Федерації 1385,8 133,4 134,6 145,5 154,6 817,8

позабюджетні джерела 2378 186,1 232,4 245,3 272,2 1441,9

з них:

власні кошти 2022,0 161,5 196,4 203,3 220,5 1240,2

залучені кошти 356,0 24,5 36,0 42,0 51,7 201,7

Залізничний транспорт

Всього по підпрограмі 1540,3 136,4 150,8 156,7 183,6 912,8

в тому числі:

федеральний бюджет 1,3 - 0,1 0,1 0,1 0,9

бюджети суб'єктів Російської Федерації 95,1 7,7 8,2 9,4 11,7 58

позабюджетні джерела 1444 128,7 142,5 147,2 171,8 853,8

з них:

власні кошти 1223,8 118,3 125,1 125 139,7 715,6

залучені кошти 220,1 10,3 17,3 22,2 32 138,2

Автомобільні дороги***

Всього по підпрограмі 2077,9 174,1 182,6 199,9 215,3 1306

в тому числі:

федеральний бюджет 857,7 59,6 68 76,5 85 568,7

бюджети суб'єктів Російської Федерації 1189,5 111,8 111,8 120,9 127,5 717,5

позабюджетні джерела 30,7 2,7 2,9 2,5 2,8 19,8

з них:

власні кошти 2,6 0,3 0,3 0,2 0,1 1,7

залучені кошти 28,1 2,44 2,6 2,3 2,7 18,1

Цивільна авіація

Всього по підпрограмі 409,7 26,8 48,1 50,9 56,6 227,4

в тому числі:

федеральний бюджет 5 0,6 0,6 0,7 0,8 2,4

бюджети суб'єктів Російської Федерації 14,4 1 1,6 2,2 2,7 6,9

позабюджетні джерела 390,3 25,2 45,9 48 53,2 218,1

з них:

власні кошти 323,9 16,0 32,7 33,8 39,7 201,8

залучені кошти 66,4 9,2 13,2 14,2 13,5 16,3

Єдина система організації повітряного руху

Всього по підпрограмі 29,3 2,7 2,8 2,9 3,1 17,9

в тому числі:

федеральний бюджет 0,03 0,0004 0,003 0,003 0,003 0,02

позабюджетні джерела 29,3 2,7 2,8 2,9 3,1 17,9

з них:

власні кошти 29,3 2,7 2,8 2,9 3,1 17,9

Морський транспорт

Всього по підпрограмі 368,9 20,7 29,5 34,6 30,6 253,4

в тому числі:

федеральний бюджет 6,8 0,7 0,6 0,7 0,8 4

позабюджетні джерела 362,1 20 28,9 34 29,8 249,5

з них:

власні кошти 362,1 20 28,9 34 29,8 249,5

Внутрішній водний транспорт

Всього по підпрограмі 46,7 2,4 4,6 5,1 5,4 29,2

в тому числі:

федеральний бюджет 1,9 0,007 0,03 0,08 0,13 1,6

позабюджетні джерела 44,8 2,4 4,5 5 5,3 27,6

з них:

власні кошти 44,7 2,4 4,5 5 5,2 27,6

залучені кошти 0,024 0,001 0,001 0,004 0,004 0,015

Внутрішні водні шляху

Всього по підпрограмі 13,5 1 1,4 1,5 1,6 8

в тому числі:

федеральний бюджет 6,1 0,4 0,6 0,7 0,7 3,7

бюджети суб'єктів Російської Федерації 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7

позабюджетні джерела 6,2 0,5 0,6 0,7 0,7 3,6

з них:

власні кошти 0,09 0,01 0,02 0,03 0,01 0,05

залучені кошти 6,1 0,5 0,6 0,7 0,7 3,6

Реформування пасажирського транспорту загального користування

Всього по підпрограмі 130,8 15,1 15,4 15,9 16,2 68,3

в тому числі:

федеральний бюджет 2,2 003 0,1 0,2 0,2 1,7

бюджети суб'єктів Російської Федерації 84,6 12,7 12,7 12,7 12,4 34,1

позабюджетні джерела 44 2,4 2,5 3 3,5 32,6

з них:

власні кошти 34,2 1,8 1,9 2,2 2,7 25,5

залучені кошти 9,9 0,6 0,6 0,7 0,8 7,1

Найменування заходів, джерела фінансування Загальний об'єм фінансування

2002-2010 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2010 роки

Безпека дорожнього руху

Всього по підпрограмі 25,1 1,5 1,6 1,9 1,9 18,2

в тому числі:

федеральний бюджет 0,7 0,04 0,06 0,09 0,09 0,5

бюджети суб'єктів Російської Федерації 0,6 0,06 0,06 0,07 0,07 0,4

позабюджетні джерела 23,8 1,4 1,5 1,7 1,8 17,4

з них:

залучені кошти 23,8 1,4 1,5 1,7 1,8 17,4

Інформатизація

Всього по підпрограмі 3,1 0,1 0,4 0,4 0,4 1,8

в тому числі:

федеральний бюджет 0,2 0,0004 0,02 0,03 0,03 0,09

бюджети суб'єктів Російської Федерації 0,4 0,01 0,04 0,07 0,07 0,2

позабюджетні джерела 2,5 0,1 0,3 0,3 0,3 1,5

з них:

власні кошти 1 0,06 0,1 0,1 0,1 0,5

залучені кошти 1,5 0,06 0,2 0,2 0,2 0,9

Міжнародні транспортні коридори*

Всього по підпрограмі 468,4 67,3 62,3 55 51,6 232,2

в тому числі:

федеральний бюджет 103,6 22,1 21,6 10,5 10,6 38,7

бюджети суб'єктів Російської Федерації 2 0,7 0,6 0,3 0,1 0,2

позабюджетні джерела 362,9 44,6 40 44,1 40,8 193,3

з них:

власні кошти 336 40 35,8 40,4 36,8 183

залучені кошти 26,9 4,6 4,2 3,7 4 10,3

Таблиця 7.2. Витрати на інвестиції по Програмі (млрд. рублів в цінах 2001 року) Найменування заходів, джерела фінансування Загальний об'єм фінансування

2002-2010 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2010 роки

Програма загалом

Всього по Програмі 3969,9 323,7 378,5 407,4 445,6 2414,7

в тому числі:

федеральний бюджет 747,3 53,9 61,3 68,6 75,7 487,9

бюджети суб'єктів Російської Федерації 909,2 89,9 91,1 99,7 104,2 524,2

позабюджетні джерела 2313,4 179,9 226,1 239,1 265,7 1402,6

з них:

власні кошти 1990,5 158,1 192,8 199,7 217,1 1222,7

залучені кошти 322,9 21,8 33,3 39,4 48,5 179,9

Залізничний транспорт

Всього по підпрограмі 1525 134,5 149 154,8 181,9 904,8

в тому числі:

федеральний бюджет 1,1 - 0,1 0,1 0,1 0,8

бюджети суб'єктів Російської Федерації 95,1 7,7 8,2 9,4 11,7 58

позабюджетні джерела 1428,8 126,8 140,6 145,3 170 846

з них:

власні кошти 1208,6 116,5 123,3 123,1 138 707,8

залучені кошти 220,1 10,3 17,3 22,2 32 138,2

Автомобільні дороги*

Всього по підпрограмі 1445 120,7 128,1 142,1 150,9 903,3

в тому числі:

федеральний бюджет 731,3 52,3 59,6 66,8 73,7 479

оцінка потреби - (60) - - - -

бюджети суб'єктів Російської Федерації 713,4 68,4 68,4 75,2 77,2 424,2

позабюджетні джерела 0,3 - 0,1 0,1 - 0,1

з них:

залучені кошти 0,3 - 0,1 0,1 - 0,1

Цивільна авіація

Всього по підпрограмі 406,8 26,4 47,7 50,4 56 226,3

в тому числі:

федеральний бюджет 4 0,5 0,6 0,6 0,6 1,7

бюджети суб'єктів Російської Федерації 14,4 1 1,6 2,2 2,7 6,9

позабюджетні джерела 388,4 24,9 45,6 47,6 52,7 217,7

з них:

власні кошти 322,6 15,8 32,4 33,6 39,4 201,4

залучені кошти 65,8 9,1 13,1 14 13,5 16,3

Єдина система організації повітряного руху

Всього по підпрограмі 17,3 1,6 1,6 1,7 1,8 10,5

в тому числі:

позабюджетні джерела 17,3 1,6 1,6 1,7 1,8 10,5

з них:

власні кошти 17,3 1,6 1,6 1,7 1,8 10,5

Морський транспорт

Всього по підпрограмі 366,4 20,6 29,3 34,4 30,3 251,8

в тому числі:

федеральний бюджет 4,3 0,6 0,4 0,4 0,5 2,4

позабюджетні джерела 362 20 28,9 34 29,8 249,4

з них:

власні кошти 362 20 28,9 34 29,8 249,4

Внутрішній водний транспорт

Всього по підпрограмі 44,8 2,4 4,5 5 5,3 27,6

в тому числі:

федеральний бюджет 0,03 - 0,003 0,003 0,003 0,02

позабюджетні джерела 44,7 2,4 4,5 5 5,2 27,6

з них:

власні кошти 44,7 2,4 4,5 5 5,2 27,6

Внутрішні водні шляху

Всього по підпрограмі 12,6 1 1,3 1,4 1,5 7,5

в тому числі:

федеральний бюджет 5,5 0,4 0,6 0,6 0,6 3,3

бюджети суб'єктів Російської Федерації 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6

позабюджетні джерела 6,1 0,5 0,6 0,7 0,7 3,6

з них:

залучені кошти 6,1 0,5 0,6 0,7 0,7 3,6

Реформування пасажирського транспорту загального користування

Всього по підпрограмі - 129 15,1 15,3 15,7 16 67

в тому числі:

федеральний бюджет 0,4 - - 0,04 0,04 0,3

бюджети суб'єктів Російської Федерації 84,6 12,7 12,7 12,7 12,4 34,1

позабюджетні джерела 44 2,4 2,5 3 3,5 32,6

з них:

власні кошти 34,1 1,8 1,9 2,2 2,7 25,5

залучені кошти 9,9 0,6 0,6 0,7 0,8 7,1

Безпека дорожнього руху

Всього по підпрограмі 20 1,2 1,4 1,6 1,6 14,2

в тому числі:

федеральний бюджет 0,5 0,03 0,04 0,06 0,06 0,3

бюджети суб'єктів Російської Федерації 0,4 0,04 0,04 0,04 0,04 0,2

позабюджетні джерела 19,2 1,2 1,3 1,5 1,5 13,6

з них:

залучені кошти 19,2 1,2 1,3 1,5 1,5 13,6

Інформатизація

Всього по підпрограмі 2,9 0,1 0,3 0,4 0,4 1,7

в тому числі:

федеральний бюджет 0,1 - 0,01 0,02 0,02 0,05

бюджети суб'єктів Російської Федерації 0,3 0,006 0,03 0,06 0,06 0,2

позабюджетні джерела 2,5 0,1 0,3 0,3 0,3 1,5

з них:

власні кошти 1 0,06 0,1 0,1 0,1 0,5

залучені кошти 1,5 0,05 0,2 0,2 0,2 0,9

Міжнародні транспортні коридори*

Всього по підпрограмі 467,8 67,3 62,3 54,9 51,5 231,8

в тому числі:

федеральний бюджет 103,3 22,1 21,6 10,5 10,6 38,5

бюджети суб'єктів Російської Федерації 1,9 0,7 0,7 0,3 09 0,2

позабюджетні джерела 362,2 44,5 40 44,1 40,8 192,8

з них:

власні кошти 335,3 40 35 40,4 36,8 182,4

залучені кошти 26,9 4,6 4,2 3,7 4 10,3

Таблиця 7.3. Витрати на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по Програмі (млн. рублів в цінах 2001 року) Найменування заходів, джерела фінансування Загальний об'єм фінансування

2002-2010 роки 2002 рік 2003 рік 2004год 2005 рік 2006-2010 роки

Програма загалом *

Всього по Програмі 19324,6 2102,1 2237,8 2344,9 2199 10440,8

в тому числі:

федеральний бюджет 2550,7 132,2 242,8 256,3 276,6 1642,8

бюджети суб'єктів Російської Федерації 60,9 2,6 6,6 6,4 7,3 38

позабюджетні джерела 16713 1967,3 1988,4 2082,2 1915,1 8760

з них:

власні кошти 16683,7 1965,3 1986,1 2077,7 1911,1 8743,5

залучені кошти 29,3 2 2,3 4,5 4 16,5

Залізничний транспорт

Всього по підпрограмі 15174,7 1855,5 1845,5 1914,5 1726,8 7832,4

в тому числі:

позабюджетні джерела 15174,7 1855,5 1845,5 1914,5 1726,8 7832,4

з них:

власні кошти 15174,7 1855,5 1845,5 1914,5 1726,8 7832,4

Автомобільні дороги

Всього по підпрограмі 1499,9 109 123,9 139,4 155,5 972,1

в тому числі:

федеральний бюджет 1499,9 109 123,9 139,4 155,5 972,1

Цивільна авіація

Всього по підпрограмі 936,8 54,8 97 110 122 553

в тому числі:

федеральний бюджет 242,8 1,8 26 27 28 160

позабюджетні джерела 694 53 71 83 94 393

з них:

власні кошти 694 53 71 83 94 393

Єдина система організації повітряного руху

Всього по підпрограмі 536,9 46,9 50 55 60 325

в тому числі:

федеральний бюджет 26,9 0,4 3 3 3 17,5

позабюджетні джерела 510 46,5 47 52 57 307,5

з них:

власні кошти 510 46,5 47 52 57 307,5

Морський транспорт

Всього по підпрограмі 162 12,6 14,1 15,9 18,8 100,6

в тому числі:

федеральний бюджет 103,8 4,8 10 11,1 12,9 65

позабюджетні джерела 58,2 7,8 4,1 4,8 5,9 35,6

з них:

власні кошти 58,2 7,8 4,1 4,8 5,9 35,6

Внутрішній водний транспорт

Всього по підпрограмі 63,9 2,3 5,4 7,8 7,9 40,5

в тому числі:

федеральний бюджет 39,6 1,3 4,1 4,3 4,4 25,5

позабюджетні джерела 24,3 1 1,3 3,5 3,5 15

з них:

залучені кошти 24,3 1 1,3 3,5 3,5 15

Внутрішні водні шляху

Всього по підпрограмі 100,3 4 10,3 10,7 11,1 64,2

в тому числі:

федеральний бюджет 100,3 4 10,3 10,7 11,1 64,2

Реформування пасажирського транспорту загального користування

Всього по підпрограмі 65 2,9 17,5 10,9 9,7 24

в тому числі:

федеральний бюджет 65 2,9 17,5 10,9 9,7 24

Безпека дорожнього руху

Всього по підпрограмі 102,7 2,6 9,9 10,2 10,7 69,3

в тому числі:

федеральний бюджет 102,7 2,6 9,9 10,2 10,7 69,3

Інформатизація

Всього по підпрограмі 56,4 4,5 8,2 7 6,5 30,2

в тому числі:

федеральний бюджет 29,7 0,4 3,1 3,2 3,3 19,7

бюджети суб'єктів Російської Федерації 18,9 2,6 3,6 2,4 2,3 8

позабюджетні джерела 7,8 1,5 1,5 1,4 0,9 2,5

з них:

власні кошти 2,8 0,5 0,5 0,4 0,4 1

залучені кошти 5 1 1 1 0,5 1,5

Міжнародні транспортні коридори

Всього по підпрограмі 577 4 52 59 65 397

в тому числі:

федеральний бюджет 291 2 31 32 33 193

бюджети суб'єктів Російської Федерації 42 - 3 4 5 30

позабюджетні джерела 244 2 18 23 27 174

з них:

власні кошти 244 2 18 23 27 174

Общепрограммние витрати

Всього 49 3 4 4,5 5 32,5

в тому числі:

федеральний бюджет 49 3 4 4,5 5 32,5

Таблиця 7.4. Витрати на інші потреби по Програмі (млн. рублів, в цінах 2001 рік) Найменування заходів, джерела фінансування Загальний об'єм фінансування

2002-2010 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2010 роки

Програма загалом

Всього по Програмі 657155,5 55057,1 56605,5 60112,1 66954,6 418426,2

в тому числі:

федеральний бюджет* 132661 7389,6 8799,9 10254,1 11914,8 94302,6

бюджети суб'єктів Російської Федерації 476605,6 43434 43458,8 45759,9 50361,6 293591,3

позабюджетні джерела 47888,9 4233,5 4346,8 4098,1 4678,2 30532,3

з них:

власні кошти 14853,5 1496,4 1576,4 1530,4 1499,8 8750,5

залучені кошти 33035,4 2737,1 2770,4 2567,7 3178,4 21781,8

Залізничний транспорт

Всього по підпрограмі 200 - 25 25 25 125

в тому числі:

федеральний бюджет 200 - 25 25 25 125

Автомобільні дороги**

Всього по підпрограмі 631351,6 53340 54422 57683,9 64217,3 401688,4

в тому числі:

федеральний бюджет 124851,6 7200 8262 9583,9 11117,3 88688,4

оцінка потреби (207000) (15360) (15680) (18730) (25730) (131500)

бюджети суб'єктів Російської Федерації 476100 43400 43400 45700 50300 293300

позабюджетні джерела 30400 2740 2760 2400 2800 19700

з них:

власні кошти 2600 300 300 200 100 1700

залучені кошти 27800 2440 2460 2200 2700 18000

Цивільна авіація

Всього по підпрограмі 1963,5 272 299,8 358,7 478,3 554,7

в тому числі:

федеральний бюджет 813,5 52 59,8 68,7 78,3 554,7

крім того, субсидування придбання магістральних літаків (через механізм лізингу) (22569,1)* - (167,4) (510,8) (1052,5) (20838,4)

позабюджетні джерела 1150 220 240 290 400 -

з них:

власні кошти 600 145 150 150 155 -

залучені кошти 550 75 90 140 245 -

Єдина система організації повітряного руху

Всього по підпрограмі 11510 1044 1096 1151 1209 7010

в тому числі:

позабюджетні джерела 11510 1044 1096 1151 1209 7010

з них:

власні кошти 11510 1044 1096 1151 1209 7010

Морський транспорт

Всього по підпрограмі 2437,2 102,6 255 267,3 285,3 1527

в тому числі:

федеральний бюджет 2437,2 102,6 255 267,3 285,3 1527

Внутрішній водний транспорт

Всього по підпрограмі 1818 6,4 22,5 71,4 124,5 1593,2

в тому числі:

федеральний бюджет 1818 6,4 22,5 71,4 124,5 1593,2

Внутрішні водні шляху

Всього по підпрограмі - 742 2,4 102,4 103,4 107,4 426,4

в тому числі:

федеральний бюджет 472 2,4 56,9 58,9 58,9 294,9

бюджети суб'єктів Російської Федерації 180 - 22,5 22,5 22,5 112,5

позабюджетні джерела 90 - 23 22 26 19

з них:

власні кошти 90 - 23 22 26 19

Реформування пасажирського транспорту загального користування

Всього по підпрограмі 1777,4 10,4 89,5 148,5 197 1332

в тому числі:

федеральний бюджет 1691,9 - 79,1 138,1 183,2 1291,5

бюджети суб'єктів Російської Федерації 46 6 6 6 7 21

позабюджетні джерела 39,5 4,4 4,4 4,4 6,8 19,5

з них:

власні кошти 39,5 4,4 4,4 4,4 6,8 19,5

Найменування заходів, джерела фінансування Загальний об'єм фінансування

2002-2010 роки 2002 рік 2003 рік 2004 рік 2005 рік 2006-2010 роки

Безпека дорожнього руху

Всього по підпрограмі 5043,6 250,6 257,3 265,9 272,8 3997

в тому числі:

федеральний бюджет 136,6 9 14,6 14,8 15,3 82,9

бюджети суб'єктів Російської Федерації 238,6 23 24,8 25,9 26,6 138,3

позабюджетні джерела 4668,4 218,6 217,9 225,2 230,9 3775,8

з них:

залучені кошти 4668,4 218,6 217,9 225,2 230,9 3775,8

Інформатизація

Всього по підпрограмі 110 11,5 17 17 17 47,5

в тому числі:

федеральний бюджет 38 - 6 6 6 20

бюджети суб'єктів Російської Федерації 41 5 5,5 5,5 5,5 19,5

позабюджетні джерела 31 6,5 5,5 5,5 5,5 8

з них:

власні кошти 14 3 3 3 3 2

залучені кошти 17 3,5 2,5 2,5 2,5 6

Міжнародні транспортні коридори

Всього по підпрограмі 31,2 2,2 3 3 3 20

в тому числі:

федеральний бюджет 31,2 2,2 3 3 3 20

Общепрограммние витрати*

Всього 171 15 16 17 18 105

в тому числі:

федеральний бюджет 171 15 16 17 18 105

2.2. Правила деонтической логіки: Як відмічалося вище, логічні прийоми, засновані на законах формальної логіки, застосовні, якщо правові норми, що зіставляються представляються собою ствердні або негативні думки, що в принципі характерно для компетенционних норм. Однак вельми часто правові норми (в тому числі компетенционние норми) являють собою думки з деонтической модальністю, т. е. виражаючі розпорядження в формі з...
Розділ XV.: Розділ XV. Встам відправляється в Ассірію, щоб убити Хозроя і оволодіти його царством; його убиває обманом цар кушанский, Паріовк; мала війна в Гирканії. У той час Встам підпорядкував своїй владі обох царів кушанских, Шога і Паріовка, і зібравши всі війська східної країни, з великим військом і величезною силою спрямувався на Ассірію, щоб убити Хозроя, і самому оволодіти його царством....
2.7. Типологія сучасних релігій: У науці існує класифікація релігій в залежності від різних класифікаційних ознак: По наявності або відсутності Бога-творця релігії ділять на метафізичні і емпіричні. У метафізичних релігіях (іудаїзм, християнство, іслам, сикхизм, деякі напрями індуїзму) затверджується, що Бог-творець створив мир, в тому числі і людину. У емпіричних релігіях (буддизм, даосизм, джайнизм, синтоизм, деякі...
з 1. Що таке маржинализм і «маржинальная революція»: Протягом останніх 30 років XIX в. класичну політичну економію змінила маржинальная економічна теорія. Значною мірою ця зміна стала слідством величезного прогресу в науці, особливо в її природних і гуманітарних галузях, і економіці, яка все більш знаходила ознаки монополістичного типу господарювання. Основна ідея маржинализма - дослідження граничних економічних величин як взаємопов'яза...
4.1. Сегментація ринку: Сегментація залишає досить простори для оцінок і конкретних визначень. Ми концентруємося на малому бізнесі, який складно класифікувати. Наші цільові компанії досить великі, щоб випробовувати потребу в інформаційних технологіях високого рівня, однак дуже малі, щоб організувати спеціальний комп'ютерний відділ або маркетингову інформаційну систему. Ми затверджуємо, що наш цільовий ринок ...