На головну сторінку

3. Аналіз попиту і прогноз розвитку ринку

ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Транспорт виступає як одна з базових галузей національного господарства країни. Від міри розвитку і ефективності його роботи залежить безперебійність взаємодії всіх галузей промисловості, сільського господарства, а також кожного підприємства окремо, своєчасність постачання різноманітної продукції.

Єдина транспортна система Російської Федерації включає в себе залізничний, автомобільний, трубопровідний, морський, річковий і повітряний види транспорту.

У період 1992-1998 рр. (табл. 3.1.) сталося значне зниження об'ємів вантажних перевезень по всіх видах транспорту (в 2,5 рази), вантажообіг знизився на 33%. Внаслідок цього частка залізниць в сумарній об'ємі перевезень збільшилася з 42 до 53,9%, частки ж інших видів транспорту, відповідно, скоротилися; при цьому частка залізничного транспорту у вантажообігу скоротилася з 42 до 32%.

Таблиця 3.1.

Види транспорту 1992 р. 1995 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р.

Перевезення вантажів, усього (без трубопровідного),

млн. т 3902 2675 1548 1626 1742

В т. ч.: залізничний 1640 1028 834 947 1043

автомобільний (бщего

користування) 1862 1441 584 556 558

морський 91 65 36 31 32

внутрішній водний 308 140 93 91 109

повітряний 1,4 0,6 0,5 0,6 0,6

Частка залізничного

транспорту, % 42,0 38,4 53,9 58,3 59,9

Вантажообіг, млрд. ткм 4696 3531 3144,5 3307

залізничний 1967 1214 1019,5 1204,6 1351,9

автомобільний 42 31 21 21,6

трубопровідний 2146 1899 1888 1905,1

морський 405 297 150 114,1

Види транспорту 1992 р. 1995 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р.

внутрішній водний 136 90 66 61,6

Частка залізничного

транспорту, % 42 34 32 36

Пассажірооборот,

млрд. пасс. км 557,9 425,1 353,6 366,6 387,5

залізничний 222,2 163,1 125,7 141 167,5

автомобільний 216,1 189,2 171,6 171,5 165,7

повітряний 117,7 71,7 55,5 53,3 53,4

внутрішній водний 1,9 1,1 0,8 0,8 0,9

У 1999 р. вантажообіг залізничного транспорту (на відміну від інших видів) істотно зріс - більш ніж на 18% в порівнянні з 1998 р. і його частка у вантажообігу всіх видів транспорту становила 36% проти 32,4% в 1998 р. У 2000 р. зростання об'ємів вантажообігу залізничного транспорту продовжився; відносно 1999 р. він становив 12%.

Позитивні тенденції, що викликали в 1999 році зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 3,2% і обсягів промислової продукції на 8,1%, дозволили збільшити об'єм відправлення вантажів залізничним транспортом на 13,5%. Соціально-економічні процеси, сприяючі зростанню виробництва, в 2000 році дозволили зберегти позитивну динаміку зміни основних показників. ВВП країни виріс на 7,6%, обсяг промислової продукції - на 9%, а темп зростання об'ємів відправлення вантажів же. д. транспортом становив 10,1%.

Вантажні перевезення автомобільним і водним транспортом стабілізувалися на рівні, становлячому приблизно 1/3 від перевезень 1992 р.

Решающе вплив на розміри вантажних перевезень надало стан економіки в країні.

Пассажирооборот у внегородском повідомленні за 1992-2000 рр. знизився на 30,5%, в т. ч. на залізничному транспорті на 24,6%, на автомобільному - на 23,3%, що пояснюється падінням платоспроможності населення.

Російські експорт і імпорт товарів у вартісному вираженні склали в 1998 р. біля 115 млрд. доларів США, в 1999 р.- 103 млрд. долл. США і в 2000 р.- майже 137 млрд. долл. США.

Об'єм перевезень зовнішньоторгівельних вантажів Росії за даними митної статистики РФ склав (млн. т):

Таблиця 3.2.

1998 1999 2000

Експорт 505 528 506

Імпорт 70 68 90

Всього 575 596 596

Більше за 75% загальних об'єми експортних вантажів поступає в країни дальнього зарубіжжя, а біля 70% імпортних вантажів ввозиться з країн СНД.

Об'єми перевезень зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів по видах транспорту за звітний 2000 р. приведені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3.

Види транспорту Об'єм перевезень, млн. т

Морський 170

Трубопровідний 251

Залізничний (в прямому повідомленні) 172

Види транспорту Об'єм перевезень, млн. т

Автомобільний 16

Внутрішній водний 11

Повітряний 0,2

Всього 620

З загального об'єму перевезень морським транспортом 76 млн. т слідує транзитом через порти іноземних держав. Доставка цих вантажів здійснюється залізничним (50 млн. т) і трубопровідним (26 млн. т) транспортом. У повідомленні з російськими морськими портами залізничним транспортом перевозиться 63 млн. т зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів.

У 1998 р. кожна тридцята тонна вантажу, що перевозиться по території Російській Федерації в міжнародному повідомленні, слідувала через нашу країну транзитом. Що Знизилися за роки реформ об'єми транзитних перевезень вантажів стабілізувалися на рівні 20 млн. тонн в рік. У 1999 р. об'єм транзитних перевезень становив 20,8 млн. тонн. Основу транзитних перевезень по території Російській Федерації складають вантажі, що відправляються з країн СНД (74,4%), Більше за 92% всіх транзитних перевезень (без урахування трубопровідного транспорту) в 1998 р. було освоєно по залізничних магістралях.

У 1998 р. перевезення пасажирів в повідомленні з країнами дальнього зарубіжжя становили 14,7 млн. людина (в 1999 р.- 15,6 млн. чол., в 2000 р.- за оцінкою біля 16 млн. чол.). Біля 11 млн. людина проїхало через повітряний простір Росії транзитом.

Прогноз перевезень на перспективу до 2010 р. (табл. 3.4) розроблений відповідно до очікуваних темпів економічного зростання країни і об'ємів зовнішньої торгівлі, він враховує перспективи розвитку всіх видів транспорту, включаючи трубопровідний.

Таблиця 3.4.

Прогноз перевезень пасажирів і вантажів на перспективу до 2010 р.

Види транспорту і показники перевезень 2000 р. звіт 2001 р. ожид. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2010 р.

Залізничний транспорт

Пасажирські перевезення:

Об'єм перевезень, млн. чел 1607 1664 1698 1730 1763 1796 1951

Пассажірооборот, млрд.

пасс-км 167,1 173,0 176,5 179,8 183,2 186,7 202,8

Вантажні перевезення:

Об'єм перевезень, млн. т 1042,6 1091,2 1145,8 1208,8 1269,2 1326,3 1533,3

Вантажообіг, млрд. ткм 1351,9 1434,0 1505,7 1588,5 1667,9 1743,0 2014,0

Автомобільний транспорт

Пасажирські перевезення (громадський транспорт):

Об'єм перевезень, млрд. чел 21,8 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5

Пассажірооборот, млрд.

пасс-км 149,7 145 145 145 145 145 145

Вантажні перевезення:

Об'єм перевезень, млн. т 5379 5400 5600 5900 6100 6300 7000

Вантажообіг, млрд. ткм 133,4 135,0 139,0 143 147 150 170

Морський транспорт

(вантажні перевезення флотом, контрольованим Росією):

Об'єм перевезень, млн. т 125,1 125,4 128,4 133,6 134,7 137,0 147,0

Вантажообіг, млрд. ткм 538,4 539,7 552,6 575,0 579,9 589,7 632,6

Внутрішній водний транспорт

Пасажирські перевезення:

Об'єм перевезень, млн. чел 21,0 22,7 24,4 26,0 27,0 28,0 30,0

Пассажірооборот, млрд.

пасс-км 0,9 0,97 1,05 1,11 1,16 1,20 1,29

Вантажні перевезення:

Об'єм перевезень, млн. т 117,5 122,7 127,8 133,0 139,0 145,0 230,0

Вантажообіг, млрд. ткм 82,5 86,2 89,7 93,4 97,6 101,8 161,5

Цивільна авіація

Пасажирські перевезення:

Об'єм перевезень, млн. пасс. 21,8 23,3 25,3 26,4 27,7 29,1 39,0

Пассажірооборот, млрд.

пасс-км 53,5 57,1 62,0 66,0 70,0 72,0 86,9

Вантажні перевезення:

Об'єм перевезень, тис. т 530,0 578,0 630,0 700,0 780,0 821,0 1031,0

Вантажообіг, млрд. ткм 2,45 2,64 2,9 3,2 3,5 3,7 4,7

Міський наземний електротранспорт

Пасажирські перевезення:

Об'єм перевезень, млрд. пасс. 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,75 19,4

Пассажірооборот, млрд.

пасс-км 56,55 56,9 57,7 58,2 58,6 58,9 63,8

Метрополітен

Пасажирські перевезення:

Об'єм перевезень, млн. пасс. 4200 4242 4284 4327 4370 4414 4458

Стабілізація перевезень пасажирів громадським автобусним транспортом пояснюється очікуваним подальшим зростанням автомобилизації країни і збільшенням частки перевезень особистим автотранспортом. Подальше збільшення об'ємів зовнішньоторгівельних і транзитних вантажних, а також міжнародних пасажирських перевезень буде визначатися темпами економічного зростання і структурних перетворень в економіці, технічним рівнем транспортної системи і якістю послуг, що надаються. Відповідно до прийнятої стратегії соціально-економічного розвитку країни на найближчу перспективу зростання об'ємів перевезень вантажів залізничним транспортом буде продовжуватися, хоч його темпи будуть трохи нижче досягнутих в останні роки. Тенденції зростання частки, що Намічуються переробляючих областей в структурі промислового виробництва приведуть до подальшого збільшення питомої ваги Європейського регіону. Частка вантажів паливно-енергетичного і рудно-металургійного комплексів в общероссийском відправленні в перспективі знизиться з 57% в 2000 р. до 50-52% до 2010 р. Практично весь приріст перевезень нефтегрузов, як і вугілля (90% і вище), зумовлений зростанням споживання на внутрішньому ринку країни в основному за рахунок виведення НПЗ на економічно ефективний среднеотраслевой рівень завантаження потужностей по переробці нафти (80-85% проти 60% в цей час). Загальне збільшення відправлення рудних вантажів складе до 2005 р. 12 млн. т і до 2010 р.- 32 млн. т в порівнянні з 2000 р. Зростання вантаження зумовлене в основному освоєнням нового Чинейського родовища в зоні БАМа (Читинская обл.) і будівництвом Яковльовського рудника в Белгородської області, а також збільшенням виробництва залізорудної сировини на Качканарськом ГОКе і підприємствах КМА - Лебедінськом і Стойленськом ГОКах. Збільшення відправлення кольорової руди значною мірою пов'язане з будівництвом Средне-Тиманского комплексу в Республіці Комі в складі ГОКа і глиноземного заводу. Основну частку приросту відправлення металу в перспективі, що розглядається забезпечать металургійні підприємства Уралу, при цьому частка 2-х гігантів галузі - Ніжнетагильського і Магнітогорського комбінатів - зросте з 50% в цей час до 60% в 2010 р. Наростаюча тенденція збільшення приросту заготівель ділової деревини знаходить своє відображення в такій же тенденції зростання відправлення лісових вантажів. Зростання відправлення лісових вантажів до 2005 р. становитиме 15 млн. т, до 2010 р.- 20 млн. т по відношенню до 2000 р. Основний приріст відправлення мінеральних будівельних матеріалів і інших вантажів доводиться на залізниці Європейської частини Росії. На період 2001-2005 рр. приріст загального об'ємів внутрішнім водним транспортом прогнозується в 4-4,5% щорічно, що відповідає прогнозу соціально-економічного розвитку країни на цей період. У Європейській частині Росії у північно-західному напрямі ЕГС (Волго-Балтійському водному шляху) прогнозується зростання перевезень вантажів з 15 млн. т в 2000 р. (10 млн. сухогруз, 5 млн. наливних) до 18 млн. т в 2005 р. (відповідно 13 і 5 млн. т).; у південному напрямі (Волго-Донському судноплавному каналу і дільницях Н. Дона) з 4,5 млн. т в 2000 р. до 6 млн. т в 2005 р. (4 млн. сухогруз, 2 млн. т наливних); по Волзі з 37 млн. т в 2000 р. до 46 млн. т в 2005 р., в тому числі 9 млн. т нафтоналивних, 37 млн. т сухогруз. У перспективі об'єми перевезень вантажів в райони Сибіру, Крайньої Півночі і Дальнього Сходу будуть зростати в зв'язку з поступовим нарощуванням видобутку вуглеводневої сировини, освоєнням нових родовищ, перекладом свердловин на механізований спосіб видобутку нафти і вахтовий метод їх обслуговування. Прогнозується до 2010 р. приріст вантажопотоків до 8 млн. т сирої нафти, нафтопродуктів і інших вантажів з родовищ Західного Сибіру, Красноярського краю, Якутії, а також до 8-10 млн. т перевезень нафти в Новий Порт і Ігарку для перевалки в морські судна для транспортування по Північному морському шляху. Збільшиться до 2 млн. т підвезення лісових вантажів з внутрішніх пунктів ріки Єнісей для перевалки на морські судна в порту Ігарка. Об'єм перевезень вантажів морським флотом, контрольованим Росією, зросте до 2010 р. до 147 млн. т проти 125,1 млн. т в 2000 р. або в 1,17 рази. При цьому в морських портах буде введено в експлуатацію нових і реконструйовано старих перевантажувальних комплексів виробничою потужністю 262 млн. т в рік. Передбачене будівництво 266 судів транспортного флоту сумарним дедвейтом 7,6 млн. т. Прогнозні оцінки об'ємів російської зовнішньої торгівлі прийняті відповідно до «Основних напрямів соціально-економічної політики Уряду Російської Федерації на довгострокову перспективу», розроблених Центром стратегічних досліджень і схвалених Урядом Російської Федерації в липні 2000 р. (табл. 3.5) Таблиця 3.5. (млрд. долл. США) Звіт Оцінка Прогноз

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Експорт 72,9 103,0 81,2 83,8 86,4 88,7 91,3 93,9 96,5 99,0 101,6 104,2

Імпорт 30,3 33,9 54,0 59,9 65,1 70,7 74,8 78,9 83,0 87,1 91,2 95,3

ВСЬОГО 103,2 136,9 135,2 143,7 151,5 159,4 166,1 172,8 179,5 186,1 192,8 199,5

При прогнозуванні перевезень морським і внутрішнім водним транспортом враховані очікувані об'єму транспортування вуглеводневої сировини трубопровідним транспортом. Передбачається збільшення пропускної спроможності нафтопроводу «Дружба» і створення нових трубопроводів, в тому числі Балтійської трубопровідної системи, Каспійського трубопровідного консорціуму, трубопроводів в країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Очікується, що до 2010 р. об'єм зовнішньої торгівлі Росії у вартісному вираженні зросте в порівнянні з рівнем 2000 р. на 45%, а об'єми перевезень експортно-імпортних вантажів - на 18 - 27%. Об'єм перевезень зовнішньоторгівельних вантажів складе (млн. т): Таблиця 3.6. 2002 2003 2004 2005 2010

Мінімальний варіант 609 622 635 648 705

Максимальний варіант 615 635 655 675 766

З загального об'єму експортно-імпортних перевезень в 2010 р. експортні вантажі становитимуть 605 - 646 млн. т і імпортні - 100 - 120 млн. т. Розмір транзитних перевезень вантажів зросте в 2,9 - 3,0 рази і досягне 58-60 млн. т. Перевезення транзитних вантажів в контейнерах на основних широтних напрямах зростуть до 250 - 300 тис. одиниць і на напрямі «Північ - Південь» - 80 - 100 тис. одиниць. Таблиця 3.7. Розподіл перевезень російських зовнішньоторгівельних і міжнародних транзитних вантажів між видами транспорту в 2010 р. (по максимальному варіанту) Види транспорту Об'єм перевезень вантажів, млн. тонн

Морського 330

Трубопровідний 288

Залізничний (в прямому повідомленні) 160

Автомобільний 28

Внутрішній водний 20

Повітряний 0,4

ВСЬОГО 826

Перевезення пасажирів в міжнародному повідомленні до 2010 р. зростуть в порівнянні з 2000 р. в 1,4 - 1,5 рази і становитимуть 22 - 24 млн. людина. З цього об'єму 12 - 13 млн. чол. буде доводитися на громадян Росії, що здійснюють поїздки в країни дальнього зарубіжжя і 10 - 11 млн. чол. на іноземних громадян, відвідуючих Росію. Крім того, 14 - 16 млн. людина проїде по транзитних міжнародних повітряних трасах (в основному по кроссполярним і трансполярним маршрутам).

з 1. Поняття порушень митних правил: Митний кодекс РФ, використовуючи фундаментальні положення адміністративного права і його принципи, визначає основні правила митних процедур, істотно міняє регулювання питань про суб'єктів відповідальності (введена відповідальність юридичної особи, двусубъектность відповідальності за здійснення одного правопорушення), передбачає відповідальність військовослужбовців, порядок накладення ...
Передмова автора до III-му відділу. 46: Передмова автора до III-му відділу. 46 Під час занепаду * володарювання Аршакидов в Вірменії, по припиненні правління царя Врамшапуха 47, по-{22} корив цю країну народ Кархедомського 48 князівства. Він ** разом із злоякісними і головними магами *** і з всіма значними вельможами царства свого здобув страшний і жахливий намір - знищити в Вірменії плоди благоверия. Це не принесло йому ні...
Відділ другий. Про вплив підвищення заробітної плати на ціну хліба: Інакші оборонці обмежень хлібної торгівлі визнають, ймовірно, правильність багатьох положень, висловлених в попередньому відділі. Вони, однак, додадуть: легко, звісно, довести, що протекційне мито на хліб, що увозиться не можна виправдати на тій тільки основі, що для виробництва в нашій країні даної кількості хліба треба затратити більше труда; таке мито необхідне все ж, щоб захистити...
Тема 8.    Четвертий етап еволюції класичної політичної економії: Вивчивши дану тему, ви взнаєте: що саме з Дж. С. Міллсм «класична політична економія досягне, так би мовити, своєї досконалості і з ним же вона почне приходити в занепад» (Ш. Жід і Ш. Ріст); яких інституційних реформ вимагав Дж. С. Мілль, хоч «він ніколи не відмовлявся від свого переконання в ефективності ціноутворення в умовах конкуренції» (П. Самуельсон); що «в своєму безперечному ...
Книга xv: КНИГА XV 1. Так поступив самодержець з Філіппополем і манихеями. Потім варвари приготували для нього інший гіркий напій. Султан Сулейман 1485 що задумала знову розорити Азію і викликав війська з Хорасана і Алеппо на випадок, якщо йому доведеться зустрітися з сильним опором самодержця. Коли намір Сулеймана став до кінця ясно імператору, останній вирішив підійти з військом до Іконію і в...