На головну сторінку

II. Валовий національний продукт

Валовий національний продукт (ВНП) є основним макроекономічним показником багатьох країн. ВНП характеризує вартісної обсяг кінцевої продукції і послуг, створений громадянами даної країни як на її економічній території, так і за її межами, т. е. ВНП включає діяльність резидентів на економічній території даної країни і за межею, але не охоплює діяльність нерезидентів на економічній території цієї країни.

Показник ВНП в практиці вітчизняної статистики став розраховуватися з 1988 р. по методиці, розробленій з урахуванням рекомендацій статистичних органів ООН, а також принципів і конкретних форм організації економіки в нашій країні.

У СНС ВНП іменується також валовим національним доходом (ВНД), який являє собою суму первинних доходів, отриманих резидентами даної країни в зв'язку з їх прямою або непрямою участю у виробництві ВВП на економічній території даної країни і за її межами (за межею).

ВНП, обчислений розподільним методом, рівний ВВП в ринкових цінах плюс сума первинних доходів, отриманих резидентами даної країни з-за кордону (за вирахуванням первинних доходів (ПД), виплачених нерезидентами).

ВНП = ВВП + ПД

або

ВНП = ВВП ± СД,

де СД - сальдо доходів від економічної діяльності, отриманих з-за кордону і за межею.

Сальдо первинних доходів характеризує доходи, що утворюються у інституційних одиниць-резидентів внаслідок їх участі у виробництві і від власності. До первинних доходів, отриманих резидентами нашої країни з-за кордону, відносяться валовий прибуток і валові змішані доходи, оплата труда найманих працівників, доходи від власності і підприємницький дохід, отриманий від «іншого миру» за вирахуванням відповідних ними потоків, виплачених «іншому миру».

Отже, сальдо визначається як різниця між всіма первинними доходами, отриманими і виплаченими одиницями-резидентами. На рівні економіки в цілому сальдо первинних доходів, визначене на валовій основі, т. е. до вирахування споживання основного капіталу, дорівнює валовому національному доходу. Сальдо первинних доходів, визначене на чистій основі, т. е. за вирахуванням споживання основного капіталу, дорівнює чистому національному доходу.

Сальдо зовнішньої торгівлі являє собою різницю між експортом і імпортом товарів і послуг. Сальдо по поточному рахунку операцій з іншими країнами представляє сальдо поточних доходів, отриманих з-за кордону.

ВНП може оцінюватися по фактичній вартості і в ринкових цінах. Оцінка по фактичній вартості включає тільки витрати виробництва в ринковій ціні, зверх цього, враховуються також чисті непрямі податки.

 з 2. Поняття, предмет, метод і принципи митного права: Митне право знаходитися в основі митного регулювання. Воно являє собою засіб державного регулювання митної справи на території Російській Федерації, оскільки правове регулювання є в принципі державним регулюванням. Без митного права неможливе створення нормально функціонуючого митного механізму, в основі якого лежить система виконавчої влади в особі митних органів. Таким чином, митне ...
з 2. Ринки сільськогосподарської сировини: До сільськогосподарської сировини відносяться товари розділу 2 СМТК (Сировина непродовольча, крім палива/Crude materials, inedible, exept fuels), за винятком груп 22, 27, 28, а саме наступні товарні групи: 21. Шкури, шкіри, хутра/Hides, skins and furskins raw 23. Каучук/Crude rubber 24. Пробка і дерево/Cork and wood 25. Целюлоза і макулатура/Pulp and waste paper 26. Текстильні волокна...
5. Стан і прогноз европейскоЙ економіки: У 2004 р. після затяжної стагнації західноєвропейська економіка вступила в стадію помірного зростання. Ще в кінці 2003 р. в регіоні почалося пожвавлення, а в 2004 р. господарська динаміка помітно зміцнилася. Проте говорити про початок періоду довготривалого стійкого зростання в Європі поки передчасно. Основним чинником економічного підйому в країнах Економічного і валютного союзу (ЕВС...
5.3. Неповская модель радянської планової господарської системи: Що Почалася в березні 1921 року неповская перебудова радянської економіки мала наступні основні принципи: 1. Зміна аграрної і продовольчої політики - замість продразверстки вводився єдиний грошовий продналог як пайове відрахування від зробленої продукції; крім того, дозволялися понадпланова реалізація селянської продукції державі по ринкових цінах, оренда землі і наймання робочої сили...
4. Короткий опис ринку: У цей час ринок запасних частин для гоночних автомобілів і мотоциклів переживає період активного розширення. За оцінками асоціації гоночних автомобілів загальна кількість автогонщик в країні перевищила 385тис. чол., причому кожний з них хоч би один раз в рік бере участь в гонках всіх типів: трекових, внедорожних, шосейних і інш. Єдина небезпека, яка нам загрожує,- передчасна поява нов...