На головну сторінку

Статистичне вивчення макроекономічних показників

Головними загальноприйнятими макроекономічними показниками сьогодні є валовою національний продукт (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВВП) і національний дохід (НД). Всі три показники можуть бути представлені тільки в залежності від стадії відтворювального процесу, на якій вони вимірюються (обчислюються). Від цього залежить і метод їх числення. На стадії виробництва береться сума доданої вартості (або чистої вартості, тобто чистої продукції, якщо мова йде про національний дохід) всіх галузей економіки. На стадії розподілу береться сума первинних доходів, отриманих безпосередньо внаслідок виробництва товарів і послуг. Це - зарплата, прибуток, рента, відсоток. На стадії використання береться сума споживання (особистого і державного) і капітальних вкладень (у разі національного доходу береться чисте накопичення, тобто капвкладення за вирахуванням амортизації основного капіталу).

Такий загальний принцип розрахунку цих трьох макроекономічних показників. Розглянемо тепер більш конкретно кожний з них.

4. Встановлення відносин "світу і дружби" з німецьким королівством: 4. ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН "СВІТУ І ДРУЖБИ" З НІМЕЦЬКИМ КОРОЛІВСТВОМ В 959 р. Ольга проявила ще одну зовнішньополітичну ініціативу, відправивши посольство до німецького короля Від-тону I. В історіографії цей крок російської княгині звичайно зв'язували з тим, що Ольга, потерпівши невдачу з введенням церковної організації з Візантії і не отримавши там необхідних політичних переваг, звер...
з 5. Торгівля промисловими товарами: До промислових товарів відносяться товари з розділу 5 СМТК «Хімічні речовини і аналогічні вироби, в іншому місці непоименованние» (Chemicals and related products, n.e.s.); розділу 6 «Оброблені вироби, класифіковані переважно по матеріалах» (Manufactured goods classified mainly by material), крім групи 68; розділу 7 «Машини, обладнання і транспортні засоби» (Machinery and transport eq...
4.3. Мінеральні добрива: Світовий рівень виробництва і споживання мінеральних добрив в 2005 році оцінюється Міжнародною організацією IFA в 207 млн. т і 157 млн. т відповідно. Регіональна структура виробництва динамічно зміщається у бік маючих в своєму розпорядженні порівняно недорогі сировинні і трудові ресурси країн, що розвиваються, частка яких наблизиться до 50% (в 2000 г - 43%), тоді як частка цих країн ...
5.1. Формування основних елементів соціалістичної господарської системи в Радянській Росії (кінець 1917-1918 рр.): Після здійснення в жовтні 1917 р. леворадикального перевороту більшовики приступили до політики формування в Радянській Росії первинних елементів соціалістичної (планової) господарської системи. На методи і результати даної політики істотний вплив надали наступні обставини: 1. Відсутність в історії світової економіки практичного досвіду формування соціалістичної системи, тому за основ...
3.5. Технологія: Компанія Ралі планує використати ретельно відібране сучасне комп'ютерне обладнання і програмне забезпечення. Для ведіння бухгалтерського обліку, а також для управління запасами, збутом і постачанням будуть використовуватися готові програми. Для початку будуть організовані три автоматизованих робітників місця, кількість яких по мірі необхідності буде збільшуватися. Багато які комп'ютер...