На головну сторінку

Розділ 5. Ресурсне забезпечення Програми

Сумарний об'єм фінансування Програми в 2003-2006 рр. (в середньорічних цінах 2002 року) становить 3246,6 млн. рублів, з них:

кошти федерального бюджету 67,3 млн. рублів (2,1 %);

кошти республіканського бюджету Чуваської Республіки 222,1 млн. рублів (6,8%);

кошти бюджету міста 196,5 млн. рублів (6,1 %);

кошти позабюджетних джерел 167,7 млн. рублів (5,2 %);

кредити комерційних банків 987,0 млн. рублів (30,4 %);

власні кошти підприємств 859,6 млн. рублів (26,5 %);

кошти населення 746,5 млн. рублів (23,0 %).

Об'єми фінансування Програми (бюджетні кошти) будуть щорічно уточнюватися у встановленому порядку при формуванні відповідних бюджетів на черговий фінансовий рік.

Основний зміст роботи: У введенні влаштовується актуальність теми диссертационного дослідження, визначаються цілі і задачі, встановлюється об'єкт і предмет дослідження, характеризується його теоретична і практична основа, наукова новизна, описується міра опрацьованості теми дослідження, виявляється теоретична і практична значущість, а також формулюються основні висновки, отримані внаслідок проведеного дослі...
1.2. Функції валютного ринку: Валютний ринок передусім забезпечує валютно-кредитне і розрахункове обслуговування експортно-імпортних операцій, а також валютні операції, пов'язане з інвестуванням капіталу за межі національної економіки. Крім цього, валютний ринок надає можливості хеджування, тобто страхування валютних ризиків. При хеджуванні економічні агенти, бажаючи зменшити ризик, пов'язаний з коливаннями валютн...
6.1 Актуальність роботи, її мети і задач, загальних положень.: Торгівля продукцією глибокої переробки деревини є традиційною для Російської Федерації і Китаю. У 2003 році обсяг експорту продукції ЦБП в Китай становив 357,7 млн. доларів США (4,3% від загального обсягу російського експорту в Китай і 25% від загального обсягу експорту російських лісових товарів). Імпорт китайської продукції ЦБП в Росію був незначний і становив 42,0 млн. доларів США ...
Питання для повторення: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
4.2. Стратегія сегментації цільового ринку: Стратегія сегментації послуг пояснюється неоднорідністю цільового ринку і величиною прибутку, яку приносять клієнти. Ми вважаємо пріоритетними сегмент професійних альпіністів, що забезпечують найбільший дохід. Для їх залучення компанія планує придбати саме високоякісне і надійне гірське спорядження. За альпіністами по мірі пріоритету слідують іноземні і російські туристи, що приїжджаю...