На головну сторінку

Формування ринку доступного житла

У цей час в основному сформована нормативна правова база, регулююча питання, пов'язані з житловим будівництвом, житлово-комунальним господарством, забезпеченням прав власності в житловій сфері. У той же час існує ряд проблем, пов'язаних із значними диспропорціями, що є між потребами населення в житлі і можливостями придбання житла, відсутністю системи довгострокового житлового кредитування, недостатніми об'ємами житлового будівництва, що не задовольняють платоспроможний попит населення, низькою якістю житлових і комунальних послуг, високим рівнем зносу комунальної інфраструктури, низькими темпами забезпечення громадян житловими приміщеннями соціального використання і виконання державних зобов'язань перед окремими категоріями громадян по забезпеченню їх житлом.

На розв'язання згаданих проблем направлений пріоритетний національний проект "Доступне і комфортне житло - громадянам Росії", метою якого є формування ринку доступного житла і забезпечення комфортних умов мешкання громадян Росії.

На першому етапі реалізації пріоритетного національного проекту виділені наступні напрями:

підвищення доступності житла;

виконання державних зобов'язань перед окремими категоріями громадян;

збільшення об'ємів іпотечного житлового кредитування;

збільшення об'ємів житлового будівництва і модернізація комунальної інфраструктури.

Заходи, передбачені в рамках кожного напряму, передбачають розвиток правової бази, забезпечення збалансованої підтримки розширення як попиту, так і пропозиції на ринку житла, а також виконання державних зобов'язань по забезпеченню житлом певних категорій громадян.

Механізмом реалізації державної підтримки є федеральна цільова програма "Житло" на 2002-2010годи і вхідні в її склад підпрограми.

Для підвищення доступності житла молодим сім'ям і молодим фахівцям на селі, потребуючим забезпечення житлом або поліпшенні житлових умов, передбачається реалізація наступних заходів:

надання субсидій молодим сім'ям на придбання житла (будівництво індивідуального житла) або оплату першого внеску при отриманні іпотечного кредиту в розмірі 40 відсотків від середньої вартості стандартного житла, в тому числі 10 відсотків - за рахунок федерального бюджету, 30 відсотків - за рахунок коштів регіональних або місцевих бюджетів;

страхування іпотечних житлових кредитів для молодих сімей з метою зниження розміру первинного внеску при отриманні іпотечного кредиту (формування статутного капіталу відповідної організації за рахунок коштів федерального бюджету або субсидування витрат громадян на сплату страхової премії);

надання молодим фахівцям на селі субсидій на придбання житла або будівництво індивідуального житла, в тому числі на погашення першого внеску при отриманні іпотечного кредиту (субсидування від 10 до 50 відсотків від середньої вартості стандартного житла за рахунок коштів федерального бюджету диференційоване по регіонах при умові пайового фінансування з боку регіональних або місцевих бюджетів).

Метою реалізації напряму по виконанню державних зобов'язань по забезпеченню житлом окремих категорій громадян є забезпечення можливості придбання житла громадянами, перед якими Російська Федерація має зобов'язання по забезпеченню житлом або поліпшенню житлових умов. Основними заходами, здійснюваними у даному напрямі, є:

надання субсидій на придбання житла громадянам, перед якими є зобов'язання Російської Федерації по забезпеченню житлом (воленние і військовослужбовці, що звільняються, громадяни, що переселяються з комплексу "Байконур", з північних

територій, вимушені переселенці, потерпілі внаслідок радіаційних аварій і катастроф);

виконання державних зобов'язань по забезпеченню житлом ветеранів і інвалідів - очередников на поліпшення житлових умов, перед якими Російська Федерація взяла на себе зобов'язання по поліпшенню житлових умов в процесі розмежування повноважень.

З метою забезпечення умов для збільшення пропозиції житла відповідно платоспроможному попиту населення, що збільшується, а також підвищення якості комунальних послуг, що надаються необхідна реалізація наступних заходів, направлених на збільшення об'ємів житлового будівництва і модернізацію комунальної інфраструктури:

забезпечення земельних дільниць комунальною інфраструктурою, в тому числі шляхом надання державних гарантій і субсидування (до50процентов) процентних ставок по кредитах на реалізацію проектів по підготовці земельних дільниць комунальною інфраструктурою на умовах пайового фінансування з регіональними і місцевими бюджетами; надання коштів федерального бюджету на умовах пайового фінансування з регіональними і місцевими бюджетами і приватними інвесторами;

створення револьверного фонду, що надає підтримку муніципалітетам і комунальним підприємствам в здійсненні заимствований;

скорочення адміністративних бар'єрів, пов'язаних з доступом забудовників на ринок житлового будівництва, розвиток ринкової інфраструктури, підвищення ефективності містобудівного і антимонопольного регулювання в сфері житлового будівництва.

У 2005году в Російській Федерації загальна сума виданих іпотечних кредитів склала біля 50млрд. рублів, тоді як в розвинених країнах об'єми іпотечного кредитування забезпечують до 20 - 30 відсотків валового внутрішнього продукту.

З метою збільшення об'ємів іпотечного житлового кредитування необхідно забезпечити створення умов для збільшення надання довгострокових іпотечних кредитів населенню на основі розвитку уніфікованої системи рефінансування іпотечних кредитів шляхом реалізації наступних заходів:

збільшення в 2006-2008 роках статутного капіталу відкритого акціонерного товариства "Агентство по іпотечному житловому кредитуванню" на 14,2 млрд. рублів, а також надання державних гарантій Російської Федерації по заимствованиям вказаного акціонерного товариства на суму до 58млрд. рублів;

завершення формування нормативної правової бази для випуску іпотечних цінних паперів;

формування інфраструктури системи іпотечного житлового кредитування і ринку іпотечних цінних паперів.

Діяльність Уряду Російської Федерації в цій сфері повинна бути також направлена на рішення наступних задач:

використання системи рефінансування іпотечних житлових кредитів для збільшення об'ємів пайового будівництва багатоквартирних будинків і будівництва індивідуальних будинків;

розвиток житлово-накопичувальних інститутів (створення будівельно-ощадних кас);

зняття обов'язкових вимог забезпечення державною гарантією Російської Федерації іпотечних цінних паперів для інвестування коштів пенсійних накопичень;

сприяння розвитку нових інститутів інфраструктури ринку житла, в тому числі страхуванню іпотечних кредитів, створенню кредитного бюро, вдосконаленню системи державної реєстрації прав на нерухомість і обліку об'єктів нерухомості (підвищення прозорості, надійності і інформаційної доступності, зниження витрат і часу обслуговування);

визначення чітких процедур територіального планування з встановленням містобудівних регламентів і видів дозволеного використання нерухомості на рівні муніципальних освіт;

забезпечення переходу до надання забудовникам для цілей житлового будівництва сформованих земельних дільниць у власність на торгах і до початку будівельно-інвестиційного процесу. Це забезпечить можливість залучення забудовниками кредитних ресурсів на будівництво житла під заставу земельних дільниць і житла, що зводиться.

Рішення вказаних задач дозволить істотно розширити платоспроможний попит населення на житлі, збільшити пропозицію житла за рахунок збільшення об'ємів житлового будівництва і забезпечити доступність житла для основних груп населення.

Внаслідок реалізації вказаних заходів станеться збільшення річного введення житла з 41,2 млн. кв. метрів в 2004году до 70 - 80млн. кв. метрів в 2010году, при цьому частка населення з доходами, що дозволяють придбати стандартну квартиру з використанням власних і кредитних коштів, зросте з 9 до 25 - 30процентов.

XVI. 13. Платіж по векселю і посередництво при платежі: Вексельне зобов'язання припиняється погашенням вексельної суми. Однак, погашення може відбутися як результат самостійного виконання зобов'язання, так і внаслідок такого, але вже з дотриманням процедур процесуального характеру і застосуванням санкцій. Нормальним вважається перший варіант, коли платник по векселю сплатив вексельну суму у встановлений термін законному держателю векселя. ...
2.1. Роль балансу поточних операцій: У закритій економіці вся зроблена продукція продасться всередині країни, і всі витрати діляться на споживання (З). інвестиції (7) і державні витрати (G). У відкритій економіці частина продукції експортується, і отже, величина витрат нерезидентів на товари і послуги, зроблені всередині країни, повинна враховуватися при численні зробленої продукції. З іншого боку, сума внутрішніх витрат...
Порядок забезпечення членів сімей трудящих.: 307. Форми і норми забезпечення непрацездатних членів сімейств застрахованих, у разі смерті або безвісної відсутності годувальника сім'ї, встановлюються в залежності від майнового і вікового положення осіб,. належних забезпеченню. (Ст. 190 Кодексу Законів про Труд). Постанова Совнаркома від 9 грудня 1921 р. ( "Збори Узаконений., "1921 р., № 79, ст. 681) встановлює порядок- "забезпеч...
30.3. Проблеми господарювання в соціалістичних країнах на третьому етапі (1960-1970): Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
2. Короткий опис компанії: Основним джерелом доходу для компанії Привал є кава і кофейні аксесуари. Постачання кофейних бобів здійснюється двічі в тиждень, що дозволяє гарантувати їх свіжість. Нові розпродажі починаються на початку кожного місяця. Крім того, компанія Привал продає високоякісне спорядження для професійних альпіністів. Продаж альпіністський спорядження- це довготривалий проект, в основі якого леж...