На головну сторінку

4. Основні пріоритети соціально-економічного розвитку

Російської Федерації в середньостроковій перспективі

Особлива увага Уряди Російської Федерації в середньостроковій перспективі буде приділено реалізації пріоритетних національних проектів в сфері охорони здоров'я, утворення, забезпечення житлом населення, а також розвитку агропромислового комплексу.

Крім того, Уряд Російської Федерації буде розробляти заходи, направлені на підвищення ефективності програм в області соціальної політики і вдосконалення механізмів надання соціальної допомоги. У зв'язку з цим потрібно забезпечити координацію діяльності всіх органів влади, що здійснюють надання соціальної допомоги при реалізації відповідних програм, сприяти підвищенню регіональної і міжрегіональної трудової мобільності.

Буде продовжене проведення адміністративної реформи і реформи державної служби, які направлені на забезпечення прилюдності і регламентації діяльності державних органів влади і подальше скорочення їх надлишкових функцій.

Для забезпечення інноваційної спрямованості економічного зростання потрібно підвищення ролі наукових досліджень і розробок, перетворення наукового потенціалу в один з основних ресурсів стійкого економічного зростання шляхом створення інноваційної системи, формування ринків інноваційного капіталу і інформаційно-консультаційних послуг в інноваційній сфері, вдосконалення нормативної правової основи захисту прав на інтелектуальну власність, кадрового забезпечення інноваційної економіки. Необхідно створювати сприятливі умови для впровадження у виробництво передових технологій, включаючи комплексний і збалансований розвиток інноваційної інфраструктури.

З метою розвитку російських регіонів необхідно перейти від малоефективного вирівнювання економічного розвитку регіонів до створення умов, стимулюючих суб'єкти Російської Федерації і муніципальні освіти до мобілізації ресурсів економічного зростання, що є. Це повинно досягатися шляхом підвищення ефективності державного управління, формування і розвитку виробничих кластерів, вдосконалення межбюджетних відносин, направленого на стимулювання проведення реформ в регіонах.

Для рішення задач, пов'язаних з усуненням обмежень інфраструктурного і технологічного характеру, необхідно розвивати транспортну інфраструктуру як умову стійкого розвитку економіки, сприяючу зростанню товарообороту, об'ємів передачі інформації, виробничих потужностей, зміні структури економіки. Ця задача може бути успішно вирішена лише за активною участю бізнесу.

Розвиток конкуренції і скорочення неринкового сектора будуть забезпечені шляхом створення і вдосконалення ринкових інститутів, розвитку малого підприємництва, забезпечення рівної і добросовісної конкуренції. При загальному поліпшенні підприємницького клімату і створенні економічних стимулів для міжгалузевого перетока капіталу будуть створені умови для підвищення привабливості переробних галузей промисловості і сфери послуг.

XIV. 11. Акцепт і посередництво при акцепті.: Акцепт - інститут властивий тільки перевідному векселю, оскільки в простому він би втрачав всяке значення, тому, що зобов'язання платника існує з моменту видачі векселя. У тратті платник не є зобов'язаною особою доти, поки він не погодитися прийняти на себе такий обов'язок. Саме прийняття платником умов платежу вексельної суми називається акцептом. У перевідному векселі спочатку беру...
1.2. Рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами: 1 Дефіцит балансу поточних операцій відображає збільшення заборгованості країни іншим країнам. Коли країна стикається з дефіцитом балансу поточних операцій вона зобов'язана його сплатити. Аналогічно, якщо протягом довгого часу витрати вашої сім'ї здаються вище за доходи, для їх оплати ви будете вимушені або зняти гроші з вашого банківського рахунку, або отримати банківську позику, аб...
Пільговий проїзд інвалідів труда і пільги при прийомі інвалідів труда на роботу.: 300. Інвалідам труда, одержуючим пенсії з органів соціального страхування, надається право проїзду по пільговому тарифу по залізничних і водних шляхах. Пільговий тариф на проїзд і на провезення не більше за 2 пудів багажу встановлюється в розмірі 50% загального пасажирського і багажного тарифів. Для проїзду по пільговому тарифу органи Наркомтруда видають інвалідам пропозиції за встано...
30.1. Економічний розвиток: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
1.2. Місія: Привал- це магазин спортивних товарів, що спеціалізується на спорядженні для альпінізму і кофейних напоях. Наша мета- створити комфортну атмосферу для альпіністів, яких цікавлять тільки гори і кава. Альпінізм- це сфера, в якій створюються легенди і витає ностальгія про пройдені маршрути і підкорені гори. Компанія Привал прагне використати цю особливість, створюючи своєрідні клуби завс...