На головну сторінку

3. Основні умови здійснення соціально-економічною

політики на сучасному етапі

Позитивна для Росії кон'юнктура на світових ринках сировини збільшує фінансові можливості Уряду Російської Федерації для проведення активної економічної політики.

Необхідно досягнути високих і стійких темпів економічного зростання, заснованого на підвищенні конкурентоздатності, диверсифікації структури економіки і здійсненні інституційних перетворень.

Потрібно забезпечити макроекономічну стабільність, послідовно знижувати інфляцію і здійснювати політику заборони зростання цін (тарифів) на продукцію (послуги) суб'єктів природних монополій.

Уряд Російської Федерації буде здійснювати збалансовану бюджетну політику, зберігати режим плаваючого валютного курсу і значні золотовалютние резерви, а також забезпечувати формування Стабілізаційного фонду Російської Федерації.

Будуть прийняті заходи, направлені на вдосконалення інституційної системи, в тому числі створення чітких і зрозумілих "правил гри" для всіх учасників, що забезпечують підвищення в російському суспільстві рівня довір'я всіх суб'єктів економічної і політичної діяльності.

Особливе значення для рішення економічних задач має вдосконалення судової і правоохоронної систем.

Вказані заходи створюють міцну основу для продовження стійкого економічного зростання на довгострокову перспективу.

Разом з тим для рішення поставленої Президентом Російської Федерації задачі по подвоєнню валового внутрішнього продукту за 10 років Програмою передбачається реалізація додаткових заходів, направлених на прискорення темпів економічного зростання.

Для стимулювання економічного зростання необхідна реалізація податкової політики, яка повинна сприяти підвищенню конкурентоздатності і зростанню ділової активності суб'єктів економіки, а також забезпечувати зниження для бізнесу податкового навантаження, в тому числі зниження в середньостроковій перспективі основної ставки податку на додану вартість, спрощення процедур розрахунків і сплати податків і упорядкування податкових перевірок і звітності.

З метою забезпечення інноваційної спрямованості розвитку економіки необхідно здійснювати формування механізмів, сприяючих захисту прав на інтелектуальну власність, реалізації інвестиційних і інноваційних проектів у високотехнологічних сферах економіки.

Уряд Російської Федерації буде також приділяти особливу увагу розвитку високотехнологічних секторів економіки і створенню умов для впровадження у виробництво передових технологій.

Потрібно виробіток ефективних заходів по підтримці експорту російської продукції, включаючи створення системи підтримки експорту, аналогічної тією, яка створена в країнах - членах Всесвітньої торгової організації.

Необхідна активізація митної політики з метою більшого використання її регулюючої, а не фіскальної функції.

XIII. 10. Індосамент і його види.: Передача векселя - дуже важливий етап істотна вексельного зобов'язання. За своїм призначенням вексель покликаний швидко і якісно виробляти розрахунки між господарюючими суб'єктами. У залежності від характеру векселя здійснюються різні способи його передачі: передача в загальногромадянському порядку і передача по індосаменту, яка регулюється нормами вексельного права. Я же розгляну тіл...
1. Структура платіжного балансу: Платіжний баланс - це систематизований запис підсумків всіх економічних операцій між резидентами даної країни і іншим миром протягом певного періоду часу, як правило року. Платіжний баланс відображає не індивідуальні, а сукупні операції між даною країною і іншими державами. Платіжний баланс, що відображає стан міжнародних економічних відносин даної країни з іншим миром, вступає найваж...
Встановлення трудового стажу народними судами.: 298. Для отримання інвалідної пенсії при втраті працездатності внаслідок старості, необхідно, згідно ст. 187 Код. Зак. про Труд ист. 1 постанови СНК від-в/ХII-1921 м., наявність 8-літнього трудового стажу по найму. При неможливості уявлення документальних даних про роботу по найму можливе представлення постанов народних судів про трудовий стаж даної особи. 299. Наркомюст циркуляром № ...
30. Досвід будівництва соціалізму в країнах Східної Європи, Азії і на Кубі.: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
1.1. Цілі: На найближчі три роки компанія встановила наступні цілі. Створити комфортну атмосферу для туристів, альпіністів і недільних відпочиваючих Захопити найбільшу частку ринку туристичних послуг в околицях парку Гранітні скелі. Забезпечити відвідувачам кафе можливість для максимально приємного спілкування. Отримати 30% прибутки протягом першого року. По прогнозах валова маржа складе біля 95...