На головну сторінку

2. Прогноз впливу приватизації федерального майна на структурні зміни в економіці

На 1июня 2005 р. Російська Федерація є власником майна 8293 федеральних державних унітарних підприємств, акціонером 3783 акціонерних товариств.

Розподіл федеральних державних унітарних підприємств і акціонерних товариств, акції яких знаходяться в федеральній власності, по галузях економіки є наступним:

Галузь економіки Кількість федеральних державних унітарних підприємств Кількість акціонерних товариств з участю Російської Федерації

Невиробнича сфера 3617 685

Промисловість - всього 1870 2078

в тому числі:

машинобудування 734 187

легка промисловість 194 9

харчова промисловість 55 54

промисловість будівельних матеріалів 68 19

металургія 34 28

хімічна промисловість 39 46

Сільське господарство 1111 229

Лісове господарство 67 45

Транспорт і зв'язок 725 459

Будівництво 903 287

По розміру федерального пакету акцій в статутному капіталі акціонерного товариства пакети акцій розподілені таким чином: Частка акцій акціонерних товариств (відсотків статутного капіталу), що знаходяться в федеральній власності Кількість акціонерних товариств

100 відсотків 413

Від 50 до 100 відсотків 474

Від 25 до 50 відсотків 1093

25 і менше за відсотки 1544

Відносно акціонерного товариства використовується тільки спеціальне право на участь Російської Федерації в його управлінні ( "золота акція"), а акції в федеральній власності відсутні 259

В 2006-2008годах будуть запропоновані до продажу пакети акцій акціонерних товариств, створених при акціонуванні федеральних державних унітарних підприємств, за винятком акціонерних товариств, включених в перелік стратегічних підприємств і стратегічних акціонерних товариств (далі-перелік стратегічних акціонерних товариств), а також інтегрованих структур, що беруть участь в формуванні. У 2006году будуть запропоновані до приватизації: пакети акцій, розмір яких не перевищує 50процентов статутних капітали відповідних акціонерних товариств, за винятком пакетів акцій акціонерних товариств, включених в перелік стратегічних акціонерних товариств або інтегрованих структур, що беруть участь в формуванні, а також пакетів акцій, продаж яких буде здійснюватися виходячи з потреб формування прибуткової частини федерального бюджету в 2006году і на період до 2008года відповідно до перспективного фінансового плану; пакети акцій акціонерних товариств газового господарства, енергостроительного комплексу, будівельного комплексу, кінематографії і кинопроката, цивільної авіації, охорони здоров'я, хімічної, нафтохімічної і поліграфічної промисловості, геології, рибальства, птахівництва, рослинництва, тваринництва, лісопромислового комплексу, медичної промисловості, акцій зовнішньоекономічних організацій, а також акціонерних товариств машинобудування (за винятком акціонерних товариств, включених в перелік стратегічних акціонерних товариств); федеральні державні унітарні підприємства цивільної авіації, геології, нафтогазового комплексу, паливної промисловості, морського і річкового транспорту, поліграфічної промисловості, охорони здоров'я, рослинництва, птахівництва і тваринництв. При приватизації підприємств житлово-комунальної сфери, до складу майна яких входять об'єкти мережевого господарства (електро-, тепло-, водо- і газосети), планується виділення таких об'єктів з складу спільного майна підприємств, що приватизуються і передача їх у власність відповідного суб'єкта Російської Федерації або муніципальної освіти. У 2006 році буде продовжена робота по створенню інтегрованих структур в оборонно-промисловому комплексі в рамках реалізації федеральної цільової програми "Реформування і розвиток оборонно-промислового комплексу (2002-2006 роки)". У 2007-2008годах до приватизації будуть запропоновані всі федеральні державні унітарні підприємства, що не забезпечують виконання державних функцій Російської Федерації, а також акції відкритих акціонерних товариств, створених при акціонуванні вказаних федеральних державних унітарних підприємств. Ті, що Плануються до приватизації в 2006году федеральні державні унітарні підприємства по галузях економіки розподілені таким чином: Галузь економіки Кількість федеральних державних унітарних підприємств

Автомобільний транспорт 7

Агропромисловий комплекс 289

Атомна промисловість 5

Зовнішньоекономічна діяльність 11

Водний транспорт 3

Повітряний транспорт 8

Геологія і промисловість дорогоцінних металів і каменів 41

Дорожнє господарство 60

Залізничний транспорт 2

Видавнича і поліграфічна діяльність 23

Легка промисловість 1

Лісопромисловий комплекс 34

Машинобудування 11

Медична промисловість 3

Невиробнича сфера 124

Нафтогазовий комплекс 2

Оборонно-промисловий комплекс 140

Промисловість будівельних матеріалів 4

Рибальство 11

Зв'язок 8

Будівельний комплекс 58

Паливно-енергетичний комплекс 26

Торгівля 6

Вугільна промисловість 3

Хімічна і нафтохімічна промисловість 4

Енергостроїтельний комплекс 1

Разом 885

Відкриті акціонерні товариства, акції яких плануються до приватизації в 2006году, по галузях економіки розподілені таким чином: Галузь економіки Кількість акціонерних товариств

Автомобільний транспорт 30

Агропромисловий комплекс 69

Зовнішньоекономічна діяльність 4

Водний транспорт 11

Повітряний транспорт 8

Геологія і промисловість дорогоцінних металів і каменів 5

Залізничний транспорт 7

Видавнича і поліграфічна діяльність 9

Фінанси і кредит 7

Легка промисловість 7

Лісопромисловий комплекс 5

Машинобудування 18

Медична промисловість 8

Металургійна промисловість 3

Невиробнича сфера 45

Нафтогазовий комплекс 3

Оборонно-промисловий комплекс 39

Харчова промисловість 1

Промисловість будівельних матеріалів 6

Рибальство 1

Зв'язок 10

Страхування 1

Будівельний комплекс 43

Суднобудівна промисловість 2

Паливно-енергетичний комплекс 19

Торгівля 1

Хімічна і нафтохімічна промисловість 20

Енергостроїтельний комплекс 1

Разом 383

VII. 4. Вексельне законодавство.: У попередньому главі були тільки порушені самі загальні питання, що стосуються вексельного звертання, в тому числі питання про норми вексельного права. Необхідно більш детально розглянути всю сукупність правових норм регулюючих вексельне звертання, використовуючи при цьому системний підхід. У справжній роботі таку сукупність юридичних норм вексельного права я буду називати вексельним ...
2. Міжнародна міграція робочої сили: Міжнародна міграція робочої сили має давню історію. У ряді країн, зокрема, в США, Канаді, Австралії і деяких інших не тільки економіка, але і політична система, і культурні традиції сформувалися за рахунок масової імміграції з країн Старого світла в XVIII - початку XX вв. За оцінками, що є, в середині 90-х рр. XX в. принаймні 125 млн. людина жили за межами тих країн, громадянами яки...
Порядок визначення інвалідності, бюро  лікарської експертизи і робочі комісії.: 261. Визначення інвалідності виробляється так званим бюро лікарської експертизи. Бюро експертизи є при Губздравотделах. У комісію бюро експертизи повинні входити лікарі необхідних спеціальностей. Обличчя, бажаюче встановлення міри наявності інвалідності, звертається у відповідну страхову касу. Остання направляє прохача в бюро лікарської експертизи, де одна з експертних комісій детальн...
Питання для повторення: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
7.2. Стратегія боротьби зі стресами: Проведений вище аналіз ваших особистих чинників стресу на робочому місці і в повсякденному житті загалом дозволяє сформулювати декілька відносно простих стратегій боротьби зі стресом. На мал. 7.4 приведена класифікація чинників стресу і відповідних способів боротьби з ними. Недостача часу - типова проблема сучасних менеджерів. Стратегії її подолання обговорюються в учбовому елементі №...