На головну сторінку

Розвиток цивільного суспільства і місцевого самоврядування

Правопорядок

Протягом останніх років криміногенна ситуація в місті гіршає, причому зростання кількості зареєстрованих злочинів значно випереджає число злочинів, що розкриваються. У 2006 році, виходячи з прогнозних даних, криміногенна ситуація не поліпшиться. По числу довершених злочинів прогнозується подальше зростання в основному за рахунок реєстрації дрібних грабунків і крадіжок.

Для поліпшення криміногенної обстановки в місті в 2005 році розроблений стратегічний проект «Моя міліція». Реалізація проекту передбачає комплекс заходів, направлених на проведення єдиної узгодженої державної і муніципальної політики, що вимагає взаємної відповідальності особистості, суспільства, державних і муніципальних органів по забезпеченню безпеки мешкання в місті, створення необхідних умов для ефективної роботи міліції. У рамках цього проекту в 2006 році передбачається продовжити:

навчання на факультеті середнього професійного утворення Уральської державної юридичної академії 30 дільничих уповноважених міліції по спеціалізації «Правоохоронна діяльність» з метою підняття їх професійного рівня;

підбір 14 житлових приміщень для здачі за договорами комерційного найма дільничим уповноваженим міліції;

ремонт 40 службових приміщень дільничих уповноважених міліції для поліпшення умов їх роботи і прийому населення на дільницях, що обслуговуються;

подальший розвиток автоматизованої дактилоскопічної системи «Папілон»;

створення системи забезпечення дільничих пунктів міліції комп'ютерним зв'язком з подальшим підключенням до баз даних АСПУ;

придбання спецтехники для ОВДМ на об'єктах метрополітену і коштів «Іскра» (переносні і автомобільні скоростемери) для підрозділів ГИБДД (ГАИ) для забезпечення безпеки пасажирів на об'єктах метрополітену;

вміст спеціального підрозділу (кінний взвод) в структурі полку патрульно-постової служби міліції для поліпшення правоохорони суспільного на вулицях міста і в місцях масового відпочинку городян в літній час.

IV. Розділ перший. Суть вексельного зобов'язання 1. Економічний зміст вексельного звертання (економічний аспект): Вексель - особливий вигляд цінних паперів, використання на практиці якого породжене необхідністю закріпити, юридично оформити відносини з приводу тих або інакших матеріальних благ, виникаючих в процесі товарного обороту. Відтоді, коли виникло право, відносини між людьми набули форми правовідносин, т. е. стали не просто регулюватися правом, а не могли вже існувати поза ним. Будь-який ...
1. Міжнародний рух капіталу: Капітал як чинник виробництва являє собою передусім запас матеріальних благ тривалого користування, необхідних для виробництва інших товарів. Цей вигляд капіталу - машини, обладнання, тобто фізичний капітал, переміщається між країнами, але таке переміщення, як правило, повинно розглядатися як звичайна зовнішня торгівля Коли ж ми говоримо про міжнародний рух капіталу, то маємо на увазі...
Допомоги безробітний по тимчасовій: непрацездатність і додаткові. 241. При тимчасовій непрацездатність (майже виключно при хворобі, бо ні карантин, ні догляд за хворим членом сім'ї не є частим моментом в тимчасовій непрацездатності безробітних) безробітна отримує допомогу по безробіттю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності Граничний термін тривалості отримання посібника не впливає на отримання посі...
28.4. Економічний розвиток Франції: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
6.3. Рівні конфлікту в організації і їх джерела: Взаємозв'язок елементів організації можна представити у вигляді простої діаграми, показаної на мал. 6.4. Вона допомагає зрозуміти, що практично в будь-якій організації існує декілька рівнів конфліктів: внутриличностние, межличностние, межгрупповие, організаційні і конфлікти між організацією і зовнішньою середою. Рис. 6.4. Елементи організації Рівень перший: внутриличностние конфлікти....