На головну сторінку

Розвиток ринку товарів і послуг

Розвиток сфери торгівлі і послуг в 2006 році як і раніше буде найважливішим чинником економічного зростання в місті Екатерінбурге. Споживчий ринок в періоді, що прогнозується буде формуватися під впливом ряду чинників:

збільшення купівельної здатності, пов'язане із зростанням реальних доходів городян;

розширення платоспроможного попиту ринку товарів (автомобілів, побутової, спортивної техніки і пр.), що дорого коштують, в тому числі за рахунок іногородніх покупців;

збільшення схильності населення до придбання товарів високої якості, що дорого коштують;

розширення банківських послуг споживчого кредитування, спрощення кредитних процедур, зокрема, застосування програм експреса-кредитування;

збільшення кількості торгових площ.

Роздрібна торгівля. Внаслідок того, що останні 5 років спостерігався випереджальний розвиток роздрібної торгівлі в порівнянні з доходами населення, найбільш вірогідний варіант помірного зростання об'ємів товарообороту в 2006 році в порівнянних цінах, в тому числі через ефект високої бази 2005 року. Розвиток по другому варіанту прогнозу залежить від інвестиційної активності в цій сфері і динаміки введення нових великих торгово-розважальних центрів.

У рамках реалізації стратегічних проектів «Центральна торгова зона», «Торгові вузли Екатерінбурга» в 2006 році планується завершення будівництва III черги ТК «Купець», II черги АТЦ «Антей» (торгова площа - 10 тис. кв. м), II черги Центра оптової торгівлі «Метро» (торгова площа - 9тис. кв. м), гипермаркета «Місто 2000» (торгова площа - 10 тис. кв. м), ТЦ «Урал» (торгова площа - 40 тис. кв. м), ТЦ на Висоцкого, 12 (торгова площа - 8 тис. кв. м). При умові закінчення будівництва нового ТЦ «Ікея» об'єми введення торгових площ в 2006 році значно перевищать рівень 2005 року (в 1,5 рази).

На шляху до формування нової культури вибору, придбання товарів і послуг населенням очікується подальше підвищення рівня сервісу і якості обслуговування споживачів підприємствами торгівлі через впровадження сучасних форм обслуговування. До кінця 2006 року кількість підприємств, працюючих за прогресивними формами торгівлі, буде доведено до 1460 об'єктів або 59,6% від загальної кількості підприємств роздрібної торгівлі.

Громадське харчування. Темпи розвитку сфери громадського харчування в 2006 році будуть в основному відповідати темпам зростання роздрібної торгівлі. У 2006 році продовжиться розвиток інфраструктури підприємств громадського харчування, головним чином за рахунок зростання кількості підприємств загальнодоступної мережі (на 5% до рівня 2005 року). Передбачається збільшення мережі за рахунок відкриття об'єктів громадського харчування в нових торгово-розважальних центрах. У 2006 році в рамках реалізації стратегічного проекту «Кухня на будь-який смак» буде введено в дію 44 об'єкта громадського харчування на 2200 посадочних місць, найбільш великі з них - кафе на 300 місць в Торговому будинку «Чкаловський» на вул. 8 Березня, 145, двох ресторану і підприємства швидкого живлення на 275 місць в ТЦ «Урал» на вул. Халтурина - Опаліхинська, ресторан на 160 місць в Діловому центрі на вул. Свердлова, 7, підприємство швидкого живлення на 80 місць в ТЦ «Мегаполіс» на вул. 8 Березня, 162. При цьому щорічно підвищується кількість підприємств громадського харчування, працюючих із застосуванням прогресивних технологій (в 2005 році зростання становитиме 6%, в 2006 - 3%).

Платні послуги. Ринок платних послуг населенню є істотною частиною споживчого ринку і характеризується дією загальних для споживчого сектора економіки тенденцій. Основний приріст об'єму очікується по платних послугах, споживаних забезпеченими верствами населення - це послуги стільникового зв'язку, транспорту, послуги в освітній сфері, в сфері культури і готельного бізнесу.

Розвиток Екатерінбурга як ділового і туристичного центра вимагає формування сучасного готельного комплексу. У рамках реалізації стратегічного проекту «Готелю Екатерінбурга» планується підвищення забезпеченості готельними послугами на території міста за рахунок будівництва нових готелів, що відповідають світовим вимогам. У 2006 році планується ввести 8 готелів, однією з яких буде привласнена категорія «дві зірки» (вул. Вокзальна, 23 на 60 місць), п'яти - категорія «три зірки»: вул. Малишева, 136 (на 34 номери), вул. Московская-Фурманова (55 номерів), пр. Леніна - Сакко і Ванцетті (136 номерів), вул. Променева (28 номерів), вул. Бахчиванджи, 3; і два готелі з категорією «чотири зірки»: вул. Гоголя, 15-е (на 160 номерів), вул. 8 Березня, 51-а (100 номерів).

Самозахист працівниками трудових прав: Загальні положення про самозахист трудових прав. Форми самозахисту Кожній людині і громадянинові в Російській Федерації гарантується державний захист його прав і свобод. При цьому кожний має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом (ст. 45 Конституції РФ). Одним з основних способів захисту трудових прав і законних інтересів працівників є самозахист....
7.1. Аргументи на користь протекціонізму: Стимулювання виробництва і збільшення зайнятості. Прихильники протекціонізму затверджують, що обмеження імпорту необхідне, по-перше, для того, щоб підтримати вітчизняних ароизводителей, зберегти робочі місця і тим самим забезпечити соціальну стабільність. По-друге, скорочення імпорту збільшує сукупний попит в країні і тим самим стимулює зростання виробництва і зайнятості. Однак істота...
Право на отримання посібника по безробіттю.: 224. Правом на допомогу по безробіттю користуються обличчя: а) що не мають ніяких коштів для існуванню і б) своєчасно зареєстровані. Крім цих двох основних умов, загальних для всіх категорій безробітних, окремі категорії безробітних повинні задовольняти іншим умовам, щоб мати право на отримання посібника по безробіттю. Такими умовами є: стаж роботи, кваліфікація, ' інвалідність безроб...
28.1. Періоди процесу етатизации: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
5.6. Національні особливості побудови команд: Численні порівняльні дослідження різних бізнесу-культур показують, що одним з найважливіших параметрів національної культури є переважання або індивідуалізму, або групової орієнтації. Крім того, походження індивідуалізму і його вияви можуть дуже істотно розрізнюватися в різних бізнесі-культурах. Це означає, що прийоми побудови команд повинні враховувати цю специфіку: японці - люди з я...