На головну сторінку

Основні показники прогнозу соціально-економічного розвитку городаЕкатеринбурга на2006 рік

№ Показники Ед. изм. 2004 рік звіт 2005 рік оцінка 2006 рік, прогноз

1 вар. 2 вар.

Основні показники розвитку міста у напрямах Стратегичеськогоплана

1. Збереження і розвиток людського потенціалу

1.1. Демографія

Чисельність постійного населення на кінець року тис. чол. 1335,5 1336,6 1336,9 1337,7

Число чол., що народилися 13705 13680 14000 14300

Число вмерлих чол. 18138 18200 18300 18200

Природний приріст (+), спад (-) чол.-4433 -4520 -4300 -3900

Сальдо міграції населення чол. 5490 5600 4600 5000

1.2. Освіта

Вище утворення

Кількість вищих учбових закладів (всіх форм власності) ед. 29 29 29 29

Кількість студентів (включаючи заочну форму) тис. чол. 187,5 187,5 187,5 187,5

Загальна освіта

Загальна кількість денних загальноосвітніх шкіл (всіх форм власності) ед. 231 229 229 229

в т. ч. муніципальних ед. 210 206 186 186

Загальна кількість учнів в денних загальноосвітніх школах (всіх форм власності) тис. чол. 133,2 124,8 116,0 116,0

в т. ч. в муніципальних тис. чол. 128,8 120,4 109,0 109,0

Кількість муніципальних установ додаткової освіти ед. 40 40 42 42

в них учнів тис. чол. 52,7 52,7 53,3 53,3

Дошкільне виховання

Число дошкільних освітніх установ (ДОУ) ед. 284 287 292 292

в т. ч. муніципальних ДОУ ед. 241 244 251 251

Кількість дітей в ДОУ тис. чол. 36,9 37,1 38,2 38,2

в т. ч. в муніципальних ДОУ тис. чол. 30,0 30,5 31,7 31,7

Кількість громадян, що перебувають на обліку в органах управління утворенням для отримання місць в ДОУ на дитину у віці від 2 до 6 років включно (на кінець року) чол. 10000 10000 10000 10000

1.3. Охорона здоров'я

Медіко-демографічні показники і захворюваність

Дитяча смертність (у віці від 0 до 17 років включно) на 1000 дитячих населення 1,0 0,9 0,9 0,9

Дитяча смертність на 1000 живими 9,1 8,8 8,6 8,6,

що народилися Загальна захворюваність випадків на 1000 жителів 1093,4 1070,0 1006,4 1006,4

в тому числі первинна захворюваність "-" 607,6 605 583,6 583,6

Стаціонарне обслуговування

Число лікарняних ліжок, усього ліжок 18666 18615 18615 18615

в т. ч. в муніципальних лікарняних установах ліжок 9771 9720 8312 8312

Пролечено хворих в муніципальних цілодобових стаціонарах тис. чол. 251,3 249,0 235,7 235,7

Середня тривалість перебування одного хворого на ліжку в муніципальних стаціонарах (з урахуванням пологових будинків) днів 12,9 12,7 12,6 12,6

Амбулаторно-поліклінічеськоє обслуговування

Потужність амбулаторно-поликлинических установ (АПУ), усього відвідувань в зміну 32614 32089 32089 32089

в т. ч. муніципальних АПУ відвідувань в зміну 19966 19441 18124 18124

Фактична кількість відвідувань в муніципальних АПУ тис. відвідувань в рік 13756,0 14000,0 13112,4 13112,4

Пролечено хворих в муніципальних денних стаціонарах при амбулаторно-поликлинических установах тис. чол. 25,9 27,4 24,3 24,3

Швидка медична допомога

Кількість викликів швидкої медичної допомоги тис. викликів в рік 334,8 334,0 330,0 330,0

Медичні кадри

Чисельність лікарів, всьому чол. 10852 10860 10860 10900

в т. ч. в муніципальних установах охорони здоров'я (фізичних осіб) чол. 5043 5015 4643 4650

Чисельність середнього медичного персоналу чол. 16841 16900 16900 17000

в т. ч. в муніципальних установах охорони здоров'я (фізичних осіб) чол. 9121 9080 8354 8400

1.4. Культура

Кількість театрів - всього ед. 9 9 9 9

в т. ч. кількість муніципальних театрів ед. 5 5 5 5

- в них число глядачів тис. чол. 261,0 255 255 255

Кількість бібліотек - всього ед. 53 53 51 51

в т. ч. кількість муніципальних бібліотек ед. 46 46 44 44

в них:

- книжковий фонд тис. екз. 1500 1500 1505 1505

- книговидача тис. екз. 4733 4700 4700 4700

- кількість заявок, виконаних за допомогою нових технологій тис.- 41 80 80

Кількість клубних установ ед. 23 24 25 25

в т. ч. кількість муніципальних клубних установ ед. 13 14 15 15

- в них число відвідувачів тис. чол. 190 150 110 110

Кількість музеїв ед. 14 14 13 13

в т. ч. кількість муніципальних музеїв ед. 6 6 5 5

- в них число відвідувачів (без урахування виїзних виставок) тис. чол. 290 285 270 270

Кількість муніципальних дитячих шкіл мистецтв ед. 36 36 36 36

- в них число учнів тис. чол. 9,8 9,8 9,8 9,8

1.5. Фізкультура і спорт

Кількість спортивних споруд ед. 1622 1651 1658 1667

в тому числі муніципальних ед. 1263 1289 1296 1301

Чисельність що регулярно займаються в секціях і групах по видах спорту, клубах і групах фізкультурно-оздоровчої спрямованості тис. чол. 166,6 170,0 176,0 180

в тому числі в муніципальних ДЮСШ (з урахуванням ДЮСШ Управління освіти) тис. чол. 23,9 24,1 24,5 25,0

Реконструкція і відновлення спортивних дворових майданчиків (за рахунок всіх джерел фінансування) ед. 100 71 70 70

в тому числі кількість знову побудованих площинних споруд (за рахунок всіх джерел фінансування) ед. 19 25 4 9

2. Реструктуризація економіки міста і розвиток економічних ресурсів

2.1. Промисловість [2]

Відвантаження товарів власного виробництва по великих і середніх підприємствах обробляючих виробництв млрд. крб.- 70,0 76,4 78,9

Індекс промислового виробництва (по великих і середніх підприємствах обробляючих виробництв) % - 110 101 105

Об'єм балансового прибутку по великих і середніх підприємствах [3] млрд. крб.- 4,0 4,4 4,7

Чисельність працюючих на великих і середніх підприємствах обробляючих виробництв (на кінець періоду) тис. чол.- 101,0 101,0 103,0

2.2. Зв'язок

Загальний об'єм послуг зв'язку, в діючих цінах млрд. крб. 14,3 17,9 21,8 22,3

Номерна ємність проводной телефонної мережі тис. ед. 622,5 675 725 725

в т. ч. задіяна номерна ємність тис. ед. 520,8 600 645 645

Введення номерної ємності проводной зв'язку тис. ед. 61,2 92,5 80 80

Установка телефонних номерів тис. ед. 46,7 50,7 55 55

в тому числі населенню тис. ед. 37,5 38,7 35 35

Кількість квартирних телефонів (на кінець періоду) тис. ед. 371,5 411,4 445,0 445,0

Оцінка кількості абонентів стільникового зв'язку на кінець періоду тис. чол. 1499 1727 1778 1790

2.3. Ринок труда і грошові доходи населення

Чисельність працюючих на великих, середніх і малих підприємствах і що займаються індивідуальною трудовою діяльністю [4] тис. чол. 705,2 705,0 700,0 707,0

в т. ч. на великих, середніх і малих підприємствах тис. чол. 653,3 653,0 650,0 655,0

Безробітні (на кінець періоду) тис. чол. 8,0 8,0 8,5 8,0

Рівень безробіття % 1,03 1,0 1,07 1,0

Середньомісячна заробітна плата по великих і середніх підприємствах (в середньому за рік) крб.-[5] 10500 12000 12600

Розмір реальної заробітної плати, в % до минулого року % 111,3 110,4 104 110

Рівень бідняцтва (в середньому за рік)[6] % 14,9 11,0 9,5 9,0

2.4. Інвестиції

Інвестиції в основний капітал млрд. крб. 20,9 27,2 31,0 32,4

Індекс об'єму інвестицій (в порівнянних цінах, в% до попереднього року) % 109 110,5 105,0 109,5

Інвестиції в житлове будівництво млрд. крб. 4,6 5,8 7,0 7,3

в порівнянних цінах, в% до попереднього року % 155,6 114,0 110,0 115,0

Бюджетні інвестиції в житлове будівництво:

Реалізація стратегічного проекту «Доступне житло», в тому числі: млрд. крб. 0,15 0,19 0,2 0,2

Будівництво житла по програмі муніципальних облігацій Екатерінбурга квартир тис. кв. м. 124 7,8 153 8,0 135 8,0 135 8,0

Будівництво житла для працівників муніципальної бюджетної сфери квартир тис. кв. м. 123 6 75 4,5 85 5,0 85 5,0

3. Розвиток середи мешкання городян

Житловий фонд міста (по даним Росстата) млн. кв. м 26,55 27,00 27,50 27,60

Житловий фонд міста на 1жителя кв. м. 19,9 20,2 20,6 20,6

Загальна площа ветхого житлового фонду (із зносом св.70% кам'яних, і св.65% інших житлових будинків, по даним Росстата) тис. кв. м 329,20 321,40 323,40 315,00

Поточний ремонт муніципального житлового фонду тис. кв. м 3852,00 3906,00 4374,00 4490,00

млн. крб. 404,30 431,90 483,00 496,60

Капітальний ремонт муніципального житлового фонду за рахунок всіх джерел фінансування (по закінченому ремонту) тис. кв. м 198,2 260,2 307,6 307,6

млн. крб. 173,7 322,5 381,2 386,7

Заборгованість населення по оплаті послуг ЖКХ млн. крб. 551,30 659,70 857,60 791,60

Кількість квартиро-днів відсутності послуг (по житловому фонду, розрахунки за обслуговування якого проходять по ЕРЦ) тис. ед.

- опалювання тис. ед. 230,00 200,00 200,00 180,00

- гарячої води тис. ед. 7227,40 2100,00 2200,00 2000,00

- холодної води тис. ед. 1941,40 1518,00 1500,00 1400,00

Капітальний ремонт і перекладка мереж (за рахунок всіх джерел фінансування)

теплового км 101,5 89,4 87,9 128,5

водопровідного км 22,0 22,0 22,0 22,0

каналізаційного км 3,0 3,0 3,0 3,0

газового км 7,9 6,1 6,5 7,0

Частка муніципального житлового фонду, обладнаного подомовими приладами обліку (нарешті періоду)

теплової енергії % 23,5 26,0 28,0 28,0

холодної води % 87,2 96,0 96,0 97,0

Кількість незаможних сімей з числа що перебувають на обліку, що поліпшив житлові умови при сприянні Адміністрації за рахунок всіх джерел фінансування сімей / кв. м 215 / 9 172,4 180 / 8 000,0 225 / 10 000 250 / 11 100

Кількість сімей, переселених з ветхого і аварійного житлового фонду за рахунок всіх джерел фінансування сімей / кв. м 464 / 21753,8 380 / 18 500 530 / 23 000 585 / 25 400

Переведене приміщень з житлового фонду в нежилий шт. (ед.) 401 166 180 300

4. Розвиток ринку товарів і послуг

4.1. Торгівля і громадське

харчування Оборот роздрібної торгівлі (у всіх каналах реалізації) млрд. крб. 108,5 153,0 185,0 200,0

в порівнянних цінах до попереднього періоду % 121,7 125,0 110,0 120,0

Торгові площі торгуючих організацій, без урахування ринків (на кінець року) тис. м2 530,3 615,0 715,0 740,0

Введення в дію підприємств торгівлі ед. 106 100 90 107

за рахунок нового будівництва ед. тис. м2 44 43,7 40 85,0 40 100,0 45 125,0

за рахунок перекладу в нежилі приміщення ед. 62 60 50 62

Оборот громадського харчування млрд. крб. 4,7 6,5 8,5 9,5

в порівнянних цінах до попереднього періоду % 113,9 135,0 125,0 135,0

Кількість посадочних місць на підприємствах громадського харчування загальнодоступної мережі (на кінець періоду) тис. місць 36,9 38,9 41,1 41,1

4.2. Платні послуги населенню

Об'єм платних послуг в діючих цінах відповідного року млрд. крб. 26,4 33,4 39,7 41,9

в порівнянних цінах до попереднього періоду % 112,9 110 106 111

Об'єм побутових послуг вдействующих цінах відповідного року млрд. крб. 1,5 1,9 2,2 2,3

в порівнянних цінах до попереднього періоду % 105,9 107 104 108

5. Розвиток транспорту і навколишнього середовища

Загальний об'єм перевезення пасажирів млн. чол. 712,3 639,6 625,6 631,2

муніципальним транспортом, вт. ч.: млн. чол. 620,4 520,1 494,2 493,8

- автобусом - // - 212,0 174,8 160,6 160,4

- трамваєм - // - 243,0 203,9 197,7 197,5

- тролейбусом - // - 122,6 98,6 91,4 91,4

- метро - // - 42,8 42,8 44,5 44,5

комерційним транспортом млн. чол. 91,9 119,5 131,4 137,4

Об'єм перевезення платних пасажирів муніципальними підприємствами (з урахуванням пільгових тарифів) млн. чол. 293,1 271,1 257,3[7] 279,2[8]

- автобусом - // - 81,5 66,3 54,3 64,0

- трамваєм - // - 121,2 115,1 110,2 116,3

- тролейбусом - // - 61,1 56,9 56,0 60,2

- метро - // - 29,3 32,8 36,8 38,7

Будівництво і капітальний ремонт доріг, тротуарів і внутриквартальних проїздів (за рахунок всіх джерел фінансування) тис. кв. м 307,1 402,9 302,5 416,4

Поточний ремонт дорогий (за рахунок всіх джерел фінансування) тис. кв. м 368,8 467,0 370,0 470,0

Загальна площа вулиць, що регулярно прибираються; літо/зима тис. кв. м 7182,9 9766,2 7456,2 10024,5 8679,1 10124,7 8679,1 10525,7

Частка доріг, рівень змісту яких відповідає оцінці «задовільно» (за оцінкою КБГ); літо/зима % 85,0 70,0 90,0 85,0 90,0 85,0 95,0 90,0

Протяжність освітлених вулиць, проїздів, набережного км 768 793 793 793

Відсоток горіння світильників вуличного освітлення % дані не надані 95,0 95,0 95,0

Площа газонів, за якими здійснюється регулярний відхід тис. кв. м дані не надані 6691,2 7038,1 7038,1

Частка газонів, рівень змісту яких відповідає оцінці «задовільно» (за оцінкою КБГ) % 50,0 85,0 85,0 90,0

Об'єм викиду шкідливих речовин в атмосферу, тис. тонн 167,8 168,0 168,5 168,3

в тому числі:

- від стаціонарних джерел тис. тонн 19,9 20,1 20,0 19,6

- від пересувних джерел тис. тонн 147,9 148,0 148,6 148,4

Об'єм скидання забруднених стічних вод млн. куб. м. 237,9 230,5 230,0 228,0

Кількість перевірених об'єктів на відповідність природоохранним вимогам ед. 430 573 510 520

6. Правопорядок

Зареєстровано злочинів ед. 50297 51500 52500 52500

в тому числі тяжких і особливо тяжких ед. 17922 17800 18175 18175

Розкрите злочинів ед. 21025 21500 21936 21936

в тому числі тяжких і особливо тяжких ед. 6657 6700 7460 7460

Число злочинів, довершених неповнолітніми громадянами, або за їх участю ед. 1039 810 780 780

Кількість випадків ДТП (з пострадавшими) ед. 3533 3900 4100 4100

7. Генеральний план розвитку міста (будівництво)

Об'єм будівельно-монтажних робіт в м. Екатеринбурге [9] млрд. крб. 10,5 14,4 17,6 18,1

в порівнянних цінах кпредидущему періоду % 121,0 114,0 107 112

Введення в дію за рахунок всіх джерел фінансування: тис. кв. м.

Житла (загальна площа) - // - 493,2 550,0 588,5 627,0

Нежилих приміщень - // - 277,3 310,0 360,0 450,0

торгові площі - // - 43,7 85,0 100,0 125,0

офісні площі - // - 83,1 83,1 87,0 95,0

Крайня північ і прирівняні до нього місцевості: гарантії і компенсації: Районний коефіцієнт до заробітної плати. Процентна надбавка до заробітної плати В відповідності зі ст. 10 Закону РФ від 19 лютого 1993 р. N 4520-1 "Про державні гарантії і компенсації для осіб, працюючих і що проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях" (з изм. і доп. від 2 червня 1993 р., 8 січня 1998 р., 27 грудня 2000 р., 6 серпня, 30 грудня 2001 р., 10 ...
2. Добровільні експортні обмеження: З початку 70-х рр. широке поширення отримала особлива форма кількісного обмеження імпорту - добровільні експортні обмеження (ДЕО), коли не країна-імпортер встановлює квоту, а країни-експортери самі беруть на себе зобов'язання по обмеженню експорту в дану країну. У цей час укладено декілька десятків подібних угод, що обмежують експорт автомобілів, стали, телевізорів, текстильних виробі...
Отримання відпуску по карантину і документи для отримання посібника.: 174. Відпуск по карантину надається санітарним лікарем. Де санітарних лікарів немає, він може бути наданий іншими лікарями. Відпуск по карантину (також бациллоношению і дезинфекції) повинен бути засвідчений не пізніше наступного дня після його отримання лікарсько-контрольною комісією. Відпуск по карантину, не засвідчений лікарсько-контрольною комісією, може бути неоплачен страховою ка...
27. Висунення США, Німеччини і Японії у ведучі країни світу: Особливості формування колоніальної системи В рабовласницькому суспільстві слово «колонія» означало «поселення». Древній Єгипет, Месопотамія, Греція, Рим мали колонії-поселення на чужій території. Колонії в сучасному значенні слова з'явилися в епоху Великих географічних відкриттів в кінці XV - початку XVI вв. Внаслідок Великих географічних відкриттів починає формуватися колоніальна си...
4.5. Методи індивідуального і групового прийняття рішень: При прийнятті конкретного управлінського рішення менеджер, крім розуміння того, до якого типу - аналітичному або пошуковому - воно відноситься, повинен уміти вибирати правильний метод прийняття рішення, а саме: індивідуальний або груповий. При цьому, однак, потрібно пам'ятати, що навіть при груповому прийнятті рішення відповідальність за нього з менеджера не знімається. Американські в...