На головну сторінку

Аналіз фінансового стану, платоспроможність, ліквідність, рентабельність, ділова активність. Автор невідомий

1.1 Бізнес-план. Цілі і завдання бізнес-плану
1.2 Класифікація і структура бізнес-планів. Економічний аналіз в бізнес-планірованії
1.3 Ефективність інвестиційних бізнес-проєктов
2 аналіз фінансового положення ооо «полігон-прінт»
2.1 Структура майна організації і джерел його формування
2.2 Оцінка вартості чистих активів організації
2.3 Визначення незадовільної структури балансу
2.4 Аналіз фінансової стійкості організації
2.5 Аналіз ліквідності
2.6 Аналіз ефективності діяльності ТОВ «Полігон-прінт»
2.7 Аналіз рентабельності
2.8 Розрахунок показників ділової активності (оборотності)
2.9 Виводи за наслідками аналізу
3.1 Опис ідеї бізнес-проєкта
3.2 Опис предмету бізнес-проєкта
3.3 Аналіз ринку збуту
3.4 Аналіз конкурентоспроможності нового продукту на ринку періодичних видань міста Катеринбургу
3.5 План маркетингу
3.6 Виробничий план
3.7 Організаційний план
3.8 Фінансовий план і оцінка рисок
4.1 Характеристика робочого місця
4.2 Безпека праці
4.3 Умови праці
4.4 Ергономіка робочого місця
4.5 Пожежна безпека
4.6 Психофізіологічні критерії профпридатної
4.7 Режим праці і відпочинку
5.1 Екатерінбург- історичні передумови до екологічної катастрофи
5.2 Оцінка якості навколишнього середовища Свердловської області
5.3 Можливі шляхи рішення проблем