На головну сторінку

13. V.3. Вдосконалення виконавчої гілки влади

Основним напрямом роботи Уряду Киргизської Республіки за період, що розглядається стало приведення структури виконавчої влади, форм і змісту роботи у відповідність з новими політичними, економічними і соціальними відносинами. З метою продовження обгрунтованої і всебічної реформи державного управління проведений функціональний аналіз в центральних апаратах 30 міністерств і відомств. Для його практичної реалізації в державних інститутах були створені робочі групи. Робота цих груп супроводилося технічною допомогою з боку ПРООН, Європейської Комісії, Міністерства Міжнародного Розвитку Великобританії.

Прийняті практичні заходи дозволили провести значні зміни структур центральних апаратів більшості міністерств і відомств. При цьому структури управління формувалися переважно за функціональним принципом. Ревізії зазнала вся нормативна і правова база, що регламентує діяльність державних органів. Прийняті заходи по скасуванню дублюючих і функцій, що зживися себе, окремі функції передані підвідомчим структурним підрозділам і місцевим органам влади, скорочена штатна чисельність державних службовців. Внаслідок проведеної роботи загалом по республіці скасоване 9 управлінь, 57 відділів і 39 секторів.

З метою вдосконалення адміністративних процедур, що впливають на приватний сектор і виключення дублювання, Урядом Киргизської Республіки була прийнята постанова «Про план удосконалення адміністративних процедур». Підготовлений законопроект «Про адміністративні процедури», який направлений на розгляд Жогорку Кенеша Киргизської Республіки. Продовжувалася робота по вдосконаленню регулятивних і дозвільних функцій органів виконавчої влади в рамках Третьої інвестиційної матриці.

Здійснюється поступовий перехід фінансування витрат міністерств на програмну основу. Так, як пілотний проект між Міністерством освіти і культури і Міністерством фінансів укладено Ресурсна угода терміном на два роки. Відповідно до нього розширені права Міністерства освіти і культури Киргизської Республіки в проведенні реорганізації власної структури, розв'язанні кадрових питань, використанні бюджетних коштів, крім того, Міністерству освіти і культури дане право виробляти доплати понад норми, встановлені законодавством, що найбільш відрізнилося співробітникам.

У 2002 році проведена цілеспрямована робота по скороченню штатної чисельності працівників органів державного управління, причому, при її проведенні враховувався принцип індивідуального підходу до кожного міністерства і відомства. По підсумках проведеного в 2002 році функціонального аналізу скорочене 7,3 відсотки штатних одиниць. Умовна економія бюджетних коштів склала більше за 35,0 млн. сомів.

У цей час функціональний аналіз проводиться на рівні регіональних структур органів управління.

Почата реалізація проектів GSAC і GTAC структурних перетворень, що підтримуються Всесвітнім Банком по проведенню в області державного управління.

У реалізацію задач, поставлених Президентом Киргизської Республіки по поступовому переходу на принципи роботи в форматі «електронного уряду», постановою Уряду Киргизської Республіки затверджений Державний план заходів по реалізації Програми розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Киргизської Республіці. З метою підвищення оперативності прийняття управлінських рішень, придання законності електронним операціям підготовлений законопроект «Про електронний цифровий підпис».

Урядом США виділений грант на сприяння в переході на принципи роботи в режимі «електронного уряду».

Розділ 1.  Актуальність  і  теоретико-методологічні  основи  вивчення  невиробничої  сфери: 1. ПОНЯТТЯ І АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 1 Співвідношення виробничої і невиробничої сфери 2. Послуга як особливий продукт виробництва. 1. Співвідношення виробничої і невиробничої сфери Процес виробництва, а саме він складає основу суспільства, здійснюється в двох сферах: виробничої і невиробничої. Між ними існує ряд відмінностей, зумовлених характером труда і умовами орга...
Зразковий перелік напрямів переговорного процесу: Сільське господарство Формування справедливої і ринково орієнтованої торгової системи, посилювання правил торгівлі і прийняття специфічних зобов'язань в області підтримки сільського господарства і його захисти для коректування і запобігання обмеженням на світових сільськогосподарських ринках. Істотне поліпшення умов доступу на ринки, скорочення, з метою скасування, експортних субсидій...
Теорії міжнародної торгівлі: Для еволюції теорій міжнародної торгівлі характерні наступні етапи. Теорія абсолютної переваги (А. Сміт). А. Сміт доводив, що обмін сприятливий для кожної країни і, що кожна країна знаходить в ньому абсолютну перевагу. Ситуація абсолютної переваги формулюється таким чином: в кожній країні є товар, якого на одиницю витрат вона може проводити більше, ніж інші країни. З теорії слідує, що...
11.2. Економіка Англії в XVI-XVII вв.: Причини економічного підйому В XVI в. і в першій половині XVII в. були створені сприятливі умови для швидкого економічного розвитку Англії. Раннє скасування кріпацтва і під впливом розвитку товарно-грошових відносин, завершення заміни натуральної ренти грошової створювали умови для прискорення господарського розвитку країни. Внаслідок Великих географічних відкриттів і переміщення світ...
Школа А. В. Чаянова: Олександр Васильович Чаянов (1888-1937) був енциклопедично освіченим, глибоким і талановитим вченим, письменником, поетом, мистецтвознавцем. Він закінчив Московський сільськогосподарський інститут. Його вчителями були найбільші фахівці-аграрники Н. Н. Худяков, А. Ф. Фортунатов, Д. Н. Прянішников. У цьому ж інституті він став професором, вченим з світовим ім'ям. А. В. Чаянов У зв'яз...