На головну сторінку

12. V.2. Вдосконалення судових, правоприменительних і правоохоронних інститутів держави

Для забезпечення ефективності і незалежності судової системи, в новій редакції Конституції Киргизської Республіки передбачено:

об'єднання Верховного і Вищого арбітражного судів;

обрання суддів місцевих судів Жогорку Кенешем Киргизської Республіки;

введення права участі громадян у відправленні правосуддя;

порядок звільнення суддів від посади;

введення права здійснення Верховним судом у встановлених законами процесуальних формах перегляду судових актів нижчестоячих судових інстанцій і винесення по них остаточного рішення.

Для розробки практичних заходів, пов'язаних з проведенням реформ створена Судова консультативна комісія, а також робочі групи. У їх склад увійшли представники судової, законодавчої, виконавчої гілок влади, незалежні юристи, представники наукових кіл і приватного сектора. З метою виявлення потреб і проблем судової системи, що вимагає першочергового дозволу з ініціативи Судової консультативної комісії і Верховного суду Киргизської Республіки було проведено діагностичне дослідження судового і юридичного сектора республіки. Даний документ був підготовлений за технічною допомогою Азіатського Банку Розвитку по програмі «Корпоративне управління і реформа підприємств - 2». Проведене дослідження виявило основні напрями реформ в судовій системі такі як: прозорість і відвертість процедури формування суддівського корпусу, забезпечення незалежності суддів, матеріально-технічне забезпечення судової системи, вдосконалення процесуального законодавства.

Для вдосконалення процесу судоустрою і судочинства розроблений і ухвалений закон «Про Верховний суд Киргизської Республіки і місцеві суди». Даний закон визначив компетенцію, організацію і порядок діяльності Верховного суду і місцевих судів Киргизської Республіки в зв'язку з ідучою судовою реформою.

З метою демократичного розгляду суперечок створений інститут третейських судів згідно з Законом «Про третейські суди в Киргизської Республіці». Конституційне закріплення функціонування позасудового порядку розгляду економічних суперечок було здійснене в новій редакції Конституції Киргизської Республіки. У 2003 році розроблений проект Цивільного процесуального кодексу Киргизської Республіки, в якому відображений механізм виконання рішень іноземних і місцевих третейських судів.

Ведеться активна робота по підготовці законопроектів, регулюючих питання організації і діяльність судів: «Про статус суддів», «Про конституційне судочинство Киргизської Республіки», «Про Конституційний суд Киргизської Республіки», «Про державне мито», «Про внесення змін і доповнень в Закон Киргизської Республіки «Про банкрутство» в частині, що стосується судочинства. Ухвалений закон «Про внесення змін і доповнень в Закон Киргизської Республіки «Про виконавче виробництво і про статус судових виконавців Киргизської Республіки».

Завершується підготовка змін і доповнень в процесуальні норми - до Арбітражного процесуального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, Карно-виконавчого кодексу. Крім того, має бути розробка законопроектів, що передбачають введення інституту судових засідателів і судових приставов, установу спеціалізованих судів.

Підготовлений проект Концепції по подальшому вдосконаленню діяльності Верховного суду і місцевих судів Киргизської Республіки.

З метою забезпечення відвертості і прозорості судових процесів, розроблена Концепція створення єдиної інформаційно-правової бази судів загальної юрисдикції, а також реалізовується Угода між Киргизської Республіки і Всесвітнім Банком про надання гранта на створення такої системи. Цей проект дозволить автоматизувати роботу декількох пілотних судів, забезпечить доступ суддів до електронної бази даних нормативних правових актів і судових рішень, підвищить прозорість судочинства шляхом доступу населення до рішень судів. Накопичений внаслідок його реалізації позитивний досвід буде потім поширений на всю судову систему.

З метою посилення відповідальності суддів, забезпечення їх відповідним рівнем заробітної плати Президентом Киргизської Республіки прийнятий ряд указів про дисциплінарну відповідальність суддів, про введення для даної категорії кваліфікаційних класів і про підвищення посадових окладів суддям. Проводиться робота по забезпеченню фінансової незалежності судової системи, створенню відповідних матеріальних стимулів. Відбувається щорічне збільшення витрат на зміст судових органів. У 2003 році в бюджеті країни передбачено на ці цілі на 32% більше об'єму фінансування, ніж в 2001 р. Крім того, здійснюється поступовий перехід фінансування судової системи на програмну основу. Пріоритетні напрями статей витрат на зміст судів визначаються самими судовими органами.

З метою вдосконалення роботи правоохоронних державних інститутів і надійного забезпечення суспільної безпеки в країні, розроблений проект «Концепції реформування системи органів внутрішніх справ Киргизської Республіки». Крім того, в рамках реформування правоохоронних і правоприменительних інститутів, головне управління виконання покарань (ГУИН), постановою Уряду Киргизської Республіки передано у ведіння Міністерства юстиції Киргизської Республіки.

Для посилення діяльності Генеральної прокуратури Киргизської Республіки Указом Президента Киргизської Республіки затверджена і реалізовується Концепція розвитку органів прокуратури Киргизської Республіки, в якій особлива увага приділена питанням взаємодії з судами, забезпечення належного рівня підтримки державного обвинувачення в суді.

Покажчик імен *: ПОКАЖЧИК ІМЕН * [* В Покажчиках і Коментарях прийняті наступні латинські скорочення творів Прокопія Кесарійського: «Війна з персидцями» - В. Р.; «Війна з вандалами» - В. V.; «Таємна історія» - Н. а.] Авандан, секретар шаха Хосрова В. Р. II. 21. 1, 3, 5, 9-14 Авгар, правитель Едесси В. Р. И. 12. 8-28 Серпень (Гай Юлій Цезар Октавіан), римський імператор (27 р. до н. е.-14 м. н. е.) 12...
Представництво в ВТО і економічні угруповання: Діяльність ВТО здійснюється представниками урядів держав-членів організації, але своїм корінням вона сходить до повсякденної господарської і комерційної активності. Політика відносно торгівлі і позиції на переговорах формуються в столицях, але, приватні фірми, ділові організації, фермери, асоціації споживачів, і інші зацікавлені групи звичайно грають в цьому помітну консультуючу роль....
Групи держав в світовому господарстві: Світова економіка має складну регіональну структуру. Тому постійно стоїть питання про угруповання країн-суб'єктів світового господарства. У цей час в міжнародній практиці прийняте наступне ділення держав: розвинені країни з ринковою економікою; країни, що розвиваються і території з ринковою економікою; країни з перехідною економікою (від планової до ринкової). Розвинені країни з ринко...
11.1. Економічний розвиток Англії в XI-XV вв.: Завершення феодализации Процес феодализації в Англії протікав повільніше, ніж у Франції. Причинами цьому було відсутність колоната, стійкість селянської общини і інш., хоч виник феодальний маєток - манор. З XI в. внаслідок нормандских завоювання процес феодализації в Англії прискорився: посилилася манорная система, почався період її розквіту. У 1066 р. нормандський герцог Вільгельм за...
Економіко-математична школа в Росії: Ця школа формувалася зусиллями таких вчених, як А. І. Чупров, Ю. Г. Жуковський, Л. З. Слонімський, Л. Вінярський, В. Ф. Залесський, Р. М. Орженецкий, Н. А. Столяров. Найбільш помітний внесок в розвиток економіко-математичного напряму внесли В. К. Дмітрієв і Е. Е. Слуцкий. Володимир Карпович Дмитра (1868-1913) дав докладне обгрунтування необхідності «органічного синтезу» теорії г...