На головну сторінку

9. IV.2. Середньостроковий прогноз бюджету на 2004-2006 гг

Середньостроковий прогноз бюджету (СПБ) на 2004-2006 рр., затверджений Радою по економічній політиці, є ключовим інструментом соціально-економічного планування, покликаним забезпечити зосередження ресурсів держави на пріоритетних напрямах НССБ і підвищення ефективності їх використання. У даному розділі приводиться інформація про макроекономічну стратегію на період, що розглядається, включаючи стратегію скорочення КФД і зовнішнього боргу, а також про перспективи збільшення державних доходів. Детальний аналіз тенденцій державних витрат, передбачених середньостроковим прогнозом, приводиться в розділі 7.

Згідно СПБ в періоді, що розглядається темпи економічного зростання складуть в середньому 5% в рік (див. таблицю 2). Передбачається, що зростання буде відбуватися у всіх секторах економіки, а особливо в промисловості (без виробництва золота), будівництві і сфері послуг. Майбутній спад видобутку золота на Кумторськом родовищі повинен бути компенсований за рахунок введення в експлуатацію родовищ Талди-Булак Лівобережний і Джеруй. Очікується, що державне споживання і інвестиції (особливо за рахунок зовнішнього фінансування ПГИ) буде скорочуватися при значному збільшенні приватних інвестицій і стійкому зростанні приватного споживання. Експорт буде скорочуватися внаслідок зменшення виробництва золота, а імпорт споживчих товарів, що становить велику частину загального імпорту, поменшає за рахунок їх заміщення товарами вітчизняного виробництва.

Показники Середньострокового прогнозу бюджету на 2004-2006 рр.

2002 2003 2004 2005 2006

факт чекаємо прогноз

Номінальний ВВП, млрд. сомів 75.2 82.2 89.5 97.6 106.4

Темпи приросту реального ВВП, % -0.5 5.2 5.0 5.0 5.0

Структура ВВП, %

Приватне споживання 67.6 67.8 67.7 67.8 67.9

Державне споживання 17.2 17.2 16.5 15.4 14.3

Валові інвестиції 18.5 19.1 20.8 21.6 22.3

Державні інвестиції 6.0 5.5 4.9 4.7 4.5

ПГИ (зовнішнє фінансування) 4.8 4.7 4.0 3.5 3.0

Приватні інвестиції 12.5 13.6 15.9 16.9 17.8

Чистий експорт -3.3 -4.1 -5.0 -4.8 -4.6

Експорт товарів і послуг 39.0 40.2 37.7 36.7 35.4

Імпорт товарів і послуг 42.3 44.3 42.7 41.5 40.0

Темпи приросту обсягів виробництва по галузях, %

Сільське господарство 3.3 3.9 4.5 4.7 4.7

Промисловість -13.1 9.6 4.2 3.7 3.7

Будівництво -0.1 4.0 9.0 9.0 10.0

Послуги 4.0 4.0 5.5 5.6 5.5

Темп інфляції по ИПЦ, % 2.3 4.1 4.0 4.0 4.0

Державний зовнішній борг, % ВВП 98.3 99.0 93.5 83.5 74.1

Рівень бідняцтва, % 44.3 42.1 40.0 38.0 36.1

Доходи розширеного державного бюджету, % ВВП 22.8 22.8 23.3 24.0 24.2

Витрати розширеного державного бюджету, % ВВП 26.6 27.7 28.2 28.6 27.8

Дефіцит розширеного державного бюджету, % ВВП 3.8 4.9 4.9 4.6 3.6

Квазіфіськальний дефіцит в електроенергетиці, % ВВП 13.6 13.6 10.9 8.5 7.8

Економічна політика держави в 2004-2006 рр. буде направлена на закріплення макроекономічної стабілізації і забезпечення стійкого економічного зростання. Це передбачає продовження проведення жорсткої кредитногрошовий політики, що дозволить втримувати інфляцію на рівні 4% в рік. Буде зберігатися керований плаваючий режим обмінного курсу, який покликаний, з одного боку, не допустити зниження цінової конкурентоздатності товарів і послуг з Киргизстана на зовнішньому ринку, а, з іншого боку, уникнути надмірного дорожчання вартості обслуговування зовнішнього боргу. Буде продовжена робота по залученню прямих іноземних інвестицій і загальному поліпшенню інвестиційного клімату. Проведення політики по розвитку фінансового сектора повинно підвищити його роль посередника в трансформації внутрішніх заощаджень в інвестиції. Реалізація структурних реформ стане ключем до підвищення продуктивності чинників виробництва, необхідного для підвищення конкурентоздатності вітчизняних товарів на зовнішньому і внутрішньому ринку і подолання торгових бар'єрів, що є. Зовнішньоекономічна політика країни буде сфокусирована на усуненні цих бар'єрів для експорту з Киргизстана. Для економічного розвитку країни і подолання бідняцтва велике значення буде мати діяльність по реформуванню державного управління (в тому числі в рамках кредиту Всесвітнього банку GSAC/GTAC), що включає підвищення прозорості і зростання ефективності системи державного управління, вдосконалення корпоративного управління і судово-правову реформу. Соціальна політика буде направлена на підвищення адресности і ефективність системи соціального захисту населення, підвищення стійкості системи соціального страхування, сприяння збільшенню зайнятості, забезпечення доступу всіх верств населення до послуг утворення і охорони здоров'я при підтримці фінансової стійкості цих секторів. Очікується, що внаслідок реалізації заходів економічної і соціальної політики рівень бідняцтва за три роки скоротиться, як мінімум, на 6%. Для підтримки макроекономічної стабільності і забезпечення ресурсами державних програм СПБ передбачає скорочення дефіциту розширеного державного бюджету до рівня 3.6% ВВП в 2006 р. Це повинне бути досягнуте за рахунок збільшення державних доходів на 1.4% ВВП протягом трьох років при збереженні величини державних витрат приблизно на рівні 2003 р. Заходи по збільшенню доходів бюджету включають поліпшення податкового адміністрування і зменшення рівня корупції в податкових і митних органах, розширення податкової бази, вдосконалення податкової структури з поступовою відмовою від податків на виробництво і зниженням ставок відрахувань в Соціальний фонд при одночасному підвищенні ролі непрямих податків і доходів від обов'язкового патентирования. Для забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку країни необхідне різке зниження величини квазифискального дефіциту. У СПБ закладається зниження КФД до 7.8% ВВП в 2006 році. Для цього планується реалізувати комплекс заходів (див. пункт 53), багато які з яких будуть проводитися в рамках кредиту CSAC Всесвітнього Банку. СПБ передбачає реалізацію комплексної стратегії управління зовнішнім боргом. Одним з її компонентів є скорочення масштабів ПГИ до рівня 3% ВВП в 2006 р., що дозволить зменшити дефіцит розширеного державного бюджету і поточного рахунку платіжного балансу. Всі нові запозичення будуть здійснюватися тільки на досить пільгових умовах, якщо грант-елемент буде не менше 45%. Три чверті доходів від приватизації державних підприємств, включаючи чотири найбільших - АТ "Киргизтелеком", АТ "НАП Киргизстан Аба Жолдору", АТ "Киргизгаз", АТ "Киргизенерго", будуть направлене на авансові виплати для виконання вимог кредиторів. Уряд також буде знаходити можливості дострокового погашення непільгових кредитів в формі обміну їх на активи підприємств, що мають державну частку. Потрібно відмітити, що навіть при оптимістичних допущеннях відношення чистої приведеної вартості боргу до експорту не впаде нижче порогового значення 150% до 2010 року. Стійке поліпшення боргових показників найближчим часом може бути досягнуте тільки при реструктуризації Паріжським клубом боргу Киргизстана на Неаполітанських умовах в грудні 2004 року. У цьому випадку зниження відношення чистої приведеної вартості боргу до експорту до 150% може бути досягнуте в 2007 р. Вказані вище показники економічного зростання і скорочення бідняцтва в 2004-2006 рр. відповідають базовому сценарію соціально-економічного розвитку країни, заснованому на помірно оптимістичних допущеннях відносно напряму, частоти і інтенсивностей зовнішнього шоку. У СПБ признається, однак, що при несприятливому збігу обставин або недостатніх зусиллях Уряду, особливо при недостатньому зростанні експорту або недостатньому рівні державних доходів, країна може зіткнутися з наростанням труднощів з обслуговуванням зовнішнього боргу, що приведе до уповільнення темпів економічного зростання і поставить під загрозу полномасштабную реалізацію державних соціальних програм. При такому сценарії розвитку подій у другій половині десятиріччя темпи середньорічні приросту ВВП можуть впасти до 2.5%, а експорту - до 1%. Інфляція зросте до 7-8% при девальвації номінального обмінного курсу вже протягом найближчих років. Зовнішній борг Киргизстана знов почне швидко зростати в 2006 році навіть при списанні боргу Паріжським клубом. Відповідно, подальші досягнення в скороченні бідняцтва будуть незначними. Усвідомлюючи неприйнятність такого розвитку подій, Уряд додає вищий пріоритет заходам по підтримці макроекономічної стабільності і досягненню цільових показників економічного зростання, стану бюджету і експорту, передбачених КОР/НССБ і деталізованих в СПБ.

Список сокращений. Источники: СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. ИСТОЧНИКИ Геродот - Геродот. История в девяти книгах / Пер. Г. А. Стратановского (Памятники исторической мисли). Л., 1972 Т. И.- Прокопий Кесарийский. Тайная история/ Пер. С. П. Кондратьева//ВДИ. 1938. № 4. С. 273-360 AASS - Acta Sanctorum. Antwerpen; Bruxelles Agath.- Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque/Rec. R. Keydell//CFHB. B., 1967 Amm. Marc.- Ammianus M...
Спеціалізована допомога в розвитку експорту: Міжнародний торговий центр був створений ГАТТ 1964 р. на прохання країн, що розвиваються для надання ним допомоги в розвитку експорту. Роботою центра спільно керують ВТО і Організація Об'єднаних Націй, яка діє через ЮНКТАД (Конференція ООН по торгівлі і розвитку). Центр будує свою роботу відповідно до запитів країн, що розвиваються про надання ним допомоги в формулюванні і реалізації ...
Закономірності і тенденції в змінах, що відбуваються в світових економічних процесах: Тенденції: короткочасні, разнонаправленние і суперечливі зміни, які відбуваються в різних процесах в світовій економіці; є формою вияву загальних законів і основних закономірностей; багато в чому зумовлені випадковими або короткочасно впливаючими чинниками об'єктивного і суб'єктивного характеру; виділяються особливі тенденції, властиві тільки конкретному етапу розвитку світової економ...
10.3. Економічний розвиток Франції в X-XV вв.: Подальший розвиток феодальних відносин В IX-XI вв. феодальні відносини у Франції отримують подальший розвиток і стають повсюдно пануючими. З затвердженням монопольного права феодалів на землю зникає вільне селянське землеволодіння. Одночасно в умовах панування натурального господарства продовжуються дроблення великих сеньорий і виникнення нових маєтків, що остаточно підривало єдність ...
Тоффлер про хвилі розвитку: Найважливіший труд американського футуролога Ельвіна Тоффлера - «Третя хвиля» - написаний на початку 80-х рр. ХХ в., але його основні ідеї не застаріли і на початку XXI в. «Третя хвиля» - твір широкомасштабного синтезу. Книга описує стару цивілізацію і дає точну і всеосяжну картину нової, цивілізації, що народжується. Ця нова цивілізація так глибоко революційна, що кидає виклик всім ...