На головну сторінку

з 39. Земельна рента і її форми в сучасних умовах

Диференціальна і монопольна земельна рента. Абсолютна рента.

Диференціальна і монопольна земельна рента. Рента - це економічна форма реалізації власності на природні ресурси. Тому зміни відносин власності викликають до життя нові форми земельної ренти.

У умовах феодалізму рента як економічна форма реалізації власності феодала на землю, виступала спочатку як панщина, пізніше - як оброк, на зміну якому прийшла грошова форма. Земельна рента в умовах капіталізму виступає в формі орендної плати землевласнику за тимчасове користування землею орендарем. Якщо на цій землі є споруди (склади, іригаційна система і т. п.), те за користування ними орендар платить додатково. У цьому випадку орендна плата перевищує ренту.

Відмінності в якості і місцеположенні землі позначаються на ефективності використання її як об'єкта господарювання, зумовлюючи диференціацію доходів, а значить, і ренти.

Диференціальна земельна рента існує в формі диференціальної ренти I і диференціальної ренти П. Прічина виникнення диференціальної ренти I - обмеженість земель кращої і середньої якості, що вимушує залучати в сільськогосподарський оборот гірші за якістю дільниці землі. Аналогічно складається ситуація з дільницями, розташованими на різних відстанях від ринку. Внаслідок цього суспільна ринкова вартість (ціна рівноваги), а значить, і ціни на сільськогосподарську продукцію визначаються умовами виробництва на гірших або найвіддаленіших від ринку землях (в промисловості - середніми умовами). Інакше втрачається інтерес землевласника і орендаря до господарювання сільського на гірших землях, оскільки на них не будуть забезпечені нормальні умови для розширеного відтворювання. При цих умовах на кращих і середніх землях створюється додатковий чистий дохід, який придбаває форму диференціальної ренти I. Таким образом, умовою виникнення цієї форми ренти є різниця в родючості і месторасположенії земель. Джерело диференціальної ренти I - труд сільськогосподарських найманих працівників або фермерів.

Господарства, розміщені на кращих і середніх за якістю землях, затрачують на одиницю продукції менше труда, отримуючи при цьому кращі урожаї сільськогосподарської продукції. Внаслідок цього диференціальна рента I в умовах суспільної власності на землю повинна вилучатися державою. У умовах приватної власності на землю її привласнює землевласник в формі орендної плати.

У умовах раціонального сільськогосподарського виробництва додаткові капіталовкладення забезпечують не тільки окупність витрат, але і отримання надлишкового доходу, який придбаває форму диференціальної ренти II. Цю ренту привласнює фермер або орендар землі протягом дії орендного договору. При укладенні нового договору землевласник, як правило, враховує зроблені в попередні роки орендарем додаткові капіталовкладення, збільшену родючість землі і збільшує плату за землю. Тому орендар зацікавлений, щоб договір про оренду землі укладався на тривалий термін, землевласник же, навпаки, - в його більш короткостроковій дії.

У колишньому СРСР диференціальна рента I вилучалася державою через механізм самих низьких закупівельних цін в найбільш сприятливих для господарювання сільського умовах і систему обов'язкового постачання сільськогосподарської продукції по цих цінах. Диференціальна рента II залишалася переважно в господарствах і використовувалася для розвитку виробництва, а також для часткового додаткового стимулювання працівників радгоспів і колгоспів.

Частина землі в багатьох країнах знаходиться в надзвичайно сприятливих грунтово-кліматичних зонах. Розміщені тут господарства вирощують рідкі фрукти - цитрусові, цінні сорти винограду і інш. Оскільки попит на цю продукцію, як правило, перевищує їх пропозицію, то на них встановлюють ціни, що перевищують їх вартість, або монопольні ціни. Внаслідок цього рентні платежі, плата за землю на цих дільницях повинні бути більш високими.

Представники неокласичного напряму економічної теорії виділяють ще категорію «квазирента», тобто доходу, що отримується власником окремого чинника виробництва (в цьому випадку - землі), внаслідок впровадження передової агротехніки протягом відносно короткого проміжку часу в умовах обмеженості пропозиції даного чинника з боку конкурентів і встановлення внаслідок цього більш високої ціни. Якщо об'єм пропозиції з боку конкурентів зростає (вони також впроваджують передову техніку), ціна знижується і квазирента зникає.

Абсолютна рента - форма земельної ренти, яку орендар повинен оплачувати власнику за будь-яку дільницю землі незалежно від її родючості і месторасположения, є економічною формою реалізації монополії власності на землю. Її джерело - надлишок додаткової вартості над середнім прибутком (різниця між ринковою вартістю сільськогосподарської продукції і суспільною ціною виробництва).

Процес перетворення землі в товар має як позитивний, так і негативні сторони. Його позитивні сторони - формування повноцінного господаря землі, реальної приватної власності на неї. Це означає, що фермер зможе споруджувати необхідні сільськогосподарські будови на землі, буде старатися поліпшити її якість; у разі відсутності спадкоємців може продати її, вийшовши на пенсію і забезпечивши собі належний рівень життя. Ці позитивні сторони в значній мірі свойствени також довгостроковій оренді.

Негативними сторонами перетворення землі в товар є, по-перше, можливість концентрації значної кількості землі в руках тіньових фінансових структур, які можуть спекулювати земельними дільницями. По-друге, перетворення землі в товар може привести не до формування реального власника і господаря, який буде трудитися на землі, а буде сприяти капіталізації аграрних відносин, що суперечить прогресивній тенденції в цій сфері - подоланню відчуження працівників від землі.

Що стосується політики дотированния сільськогосподарського виробництва, то воно здійснюється з державного бюджету, а земельна рента - форма реалізації власності на землю. Тому власник землі - держава, отримана ним земельна рента може використовуватися для надання дотацій землекористувачам.

З рентними відносинами тісно пов'язана ціна землі. Земля в багатьох країнах світу - об'єкт купівлі-продажу. Земля - особливий товар, оскільки вона є продуктом природи і на неї спочатку не затрачений труд. Якщо абстрагуватися від витрат труда на поліпшення якості землі, то ціна землі засновується не на її вартості, а на величині доходу, який вона приносить своєму власнику, тобто - ренті. Власник може продати землю при умові, що виручена ним сума буде не менше, ніж від доходу в формі відсотка, отриманого при вкладенні цієї суми в банк. Тому ціна землі - капіталізована земельна рента, визначувана формулою

де R - рента, Бп - банківський відсоток.

На ціну землі впливають і такі чинники, як темп інфляції, динаміка доходів фермерських господарств і інш.

Надзвичайно висока ціна землі на урбанизированних територіях, особливо у великих містах. Так, в Токіо ціна невеликої дільниці під індивідуальне житлове будівництво становить приблизно 67 середньорічних доходів громадян.

Основні категорії і терміни

Основні особливості розвитку сільського господарства. Фермерські (селянські) господарства. Оренда землі. Сільськогосподарські корпорації (кооперативи). Аграрні кризи. Аграрні реформи. Земельна власність. Роздержавлення в сільському господарстві. Агропромисловий комплекс. Земельна рента. Диференціальна рента I. Діфференциальная рента II. Абсолютна рента. Ціна землі.

Питання і завдання для самоконтроля ·

1. Назвіть особливості розвитку сільського господарства і його значення для економіки.

2. Які головні напрями еволюції власності на землю в XIX-XX вв.?

3. Назвіть основні причини кризи колгоспно-радгоспної системи в колишньому

СРСР.

4. Які найважливіші напрями здійснення радикальної аграрної реформи?

5. Чому при реформуванні відносин власності в сільському господарстві необхідно забезпечувати спадкоємність?

6. Охарактеризуйте основні сфери АПК і шляху поліпшення їх діяльності.

7. Назвіть спільні і особливі риси I і II диференціальних рент.

8. Що є причиною, умовою і джерелом виникнення кожної з форм земельної ренти?

Про нові класові відносини: Все «співтовариство» не може взяти на себе здійснення історичності, особливо її самої матеріальної частини - інвестиції. Дійсно, для того щоб існувала деяка система, треба, щоб в ній діяли механізми порядку, социализації, відтворювання, соціального контролю і репресії. Саме тому, [:136] що необхідні інструменти встановлення і підтримка соціального порядку, історичність здійснюється ті...
Іронічна відданість: ТИМ Етіко-сенсорний інтроверт. Псевдоніми: "Драйзер", "Охоронець". Наш варіант: "Герда". Її сила - в її люблячому серці. Ганс Християн Андерсен, "Сніжна королева" Представниці цього типу володіють хорошою фігурою і, що більш помітно - упевненою ходою. У одягу віддають перевагу класичному, навіть консервативному стилю: швидше усього це будуть костюми неяскравого "офісного" кольору...
9. Жити в суспільстві: Цей розділ міг би відкривати нашу книжку про мистецтво вивчення суспільства. Ким би Ви, читач, ні були, для нас з Вами існує один загальний відправний пункт - ми обидва живемо в суспільстві. Виходячи з цієї обставини, я міг би описати відносини, знайомі нам обом, і потім спробувати створити для них соціологію. Мені хотілося також спробувати описати, що значить жити в суспільстві (прин...
Великдень: ВЕЛИКДЕНЬ Пасхальну заутреню великий князь вирішив - за нашою порадою - провести в храмі реального училища, де звичайно бували і ми. Дізнавшись про те, що у нього хворі ноги, я запропонував мій екіпаж, і він охоче скористався ім. У церкві Сергій Михайлович стояв на правій стороні, позаду учнів. У місті швидко рознеслася звістка про приїзд великих князів, і, вже знаючи, що Сергій Михай...
Темперамент NF: NFтипи дивляться на навколишній світ і бачать море можливостей (інтуїція), які потім інтерпретують через власні почуття і відносини між людьми (етика). Вони їдять, сплять, думають, дишуть, ходять і люблять людей. Вони є самими непоправними ідеалістами і звичайно стоять на варті людських інтересів, займаючись, в числі іншого, викладанням, гуманітарними науками, психологічним консульту...